Abstraktní a subjektivní: lze ho studovat, ale nedá se objektivně měřit, počítat, vážit či porovnávat.