Griddlers Regler og Eksempler

Griddlers er logiske puslespil, der bruger talspor omkring et gitter til at skabe et billede.
Hvert spor står for en gruppe af sammenhængende felter af samme farve.
Gruppe med 5
Mellem hver gruppe er der mindst et tomt felt.
Tomt felt
Sporene er sat i den rigtige rækkefølge.
Spor med forskellige farver behøver ikke at have tomme felter imellem hinanden.

At løse et Puslespil.

Række 2: Spor (3,1) med 1 tomt felt (baggrundsfarve) mellem dem summerer op til de 5 ledige felter.

Kolonne 5: Spor 1 er allerede i gitteret. Vi kan udfylde resten med baggrundsfarve.

Række 3: Der er kun 4 felter tilbage til at sætte spor 4 i gitteret.

Kolonne 4: Spor 1 er allerede i gitteret. Vi kan udfylde resten med baggrundsfarve.
Række 4/5: Spor (1,1), med 1 tomt felt imelllem dem summerer op til 3 ledige felter.
Kolonne 2: Der er kun 1 felt tilbage til at færdiggøre spor 3 og færdiggøre puslespillet.
Regler | Se flere eksempler | Løsningsvindue | Få hjælp til at løse