Griddlers Vejledning - At løse Puslespil

Eksempel 1: Et simpelt puslespil   Eksempel 5: Kompleks Logik (b)
Eksempel 2: Et trekant-puslespil   Eksempel 6: Farveekskludering
Eksempel 3: Multi Line Solving   Eksempel 7: Kompleks Farvelogik
Eksempel 4: Kompleks Logik (a)   Eksempel 8: Mere Farvelogik

Eksempel 1: At løse et simpelt puslespil
(Ved brug af SLS - Single Line Solving = løsning af enkeltlinjer)

Det er en udelukkelsesproces at løse et puslespil. Vi arbejder på hvor de farvede felter skal være, og hvor de ikke kan være. Mens vi gør det, bliver andre rækker og kolonner løsbare.

Dette er puslespillet, vi skal løse. Det er et 3-farvet puslespil. To farver danner billedet (sort og rød) og den tredie farve er den hvide baggrund.

Vi vil løse puslespillet ved at bruge SLS (Single Line Solving) metoden, hvilket betyder at man arbejder med en linje ad gangen (SLS betyder "enkelt linje løsning")
Først ser vi efter rækker eller kolonner med spor med høje tal .

I dette puslespil er der 3 rækker, der har spor 10, hvilket betyder 10 på hinanden følgende sorte blokke. Da gridden jo er 10 tern bred, skal disse blokke løbe hen over hele gridden.
Derefter ser vi efter oplagte spor sæt, som i dette tilfælde er de 2 røde celler, der er brug for vandret.

Læg mærke til, at der kun er 2 nedadgående rækker, der har røde felter, derfor skal de 2 røde celler placeres i disse 2 kolonner.
Vi kan udfylde de to sorte blokke med 4 i hver, som skal være på hver sideaf de 2 røde celler, idet der er præcis 4 felter på hver side.

En alternativ måde at løse denne række ville være et kigge på spor-rækken, og lægge mærke til at 4+2+4=10, og fylde rækken op.
Se på den række, der har spor 6.

Billedet viser, at der er fem mulige placeringer for en blok med 6 sorte.

Ligegyldigt hvilken af de fem muligheder, der er korrekt, skal de 2 felter markedede med grønne X'er være sorte, da de er sorte i enhver af de forskellige muligheder.
En alternative måde at løse sådanne spor er overlappende optælling :

Tæl 8 felter henover fra venstre og gør den 8. sort. Tæl derefter 8 felter henover fra højre og gør den 8. sort. farvelæg derefter felterne mellem de to sorte felter.
Ved at bruge den ovenstående teori, kan vi farve 2 felter sort i spor 6, både i top- og bundrækkerne.

Vi kan også farvelægge 6 af de ønskede 8 felter af spor 8 i den anden række med sort.
Lad os se på spor 6 i den første kolonne. For at blokkene kan være sammenhængende, skal der være et sort felt, hvor det grønne X er.
Nu har vi 5 af de 6 felter, der er krævet i dette spor.

Det betyder, at der kun er brug for 1 sort mere. Det øverste felt og de nederste 2 felter skal være hvide, da blokken med 6 ikke kan række så langt i nogen af enderne.
Den sidste kolonne er identisk med den første. Vi kan derfor gentage processen i denne kolonne.
Se i den række, hvor der er en grøn cirkel om sporene. Blokke med den samme farve, skal have mindst et mellemrum imellem dem, så alle 10 felter henover gridden kan i dette tilfælde bruges.
2sorte+1hvid+4sorte+1hvid+2sorte=10
Dette afslutter den krævede blok med 6 blokke i både den første og sidste række, og således kan vi gøre de to felter, der er markeret med grønne X'er, hvide.
Den anden række har 8 felter ledige til at udfylde med en farve. Da den række har brug for en blok med 8 sorte, skal begge de grå felter i begge ender også være sorte.
Lad os se på den fjerde kolonne. Sporene er 3, 4 og 1. Læg mærke til, at der allerede er en blok med 4 sorte mellem B og C. Da der kun er et spor 4, og der skal være mindst et mellemrum mellem hver af dem, skal B og C være hvide.

Under spor 4, der spor 1. Da D er det det eneste ledige felt, skal D være sort.

På samme måde skal der være en blok med 3 sorte i toppen, og da B er hvid, skal A være sort.
Læg mærke til den identiske række med den grønne cirkel om. Vi kan gentage, det vi gjorde i den foregående handling.
I denne række har vi brug for tre blokke med 2 sorte i hver.

Vi har allerede et enkelt sort felt i hver ende af rækken, og da det er 2'ere, skal A og F være sorte.

Dette efterlader kun et enkelt sted, hvor der er plads til en blok med 2 sorte, så C og D skal også være sorte.

Vi har nu tre blokke med 2 sorte, så B og E skal være hvide.
Alle de krævede spor er udfyldt i begge af disse kolonner, så det ene sorte felt, der er tilbage i hver, skal være hvidt.
Sporene i denne række er 2 og 2. Der er kun 2 ledige pladser til disse blokke. Udfyld dem med sort.
Begge af disse kolonner har nu de krævede 8 sorte, så de tilbageværende grå felter skal være hvide.
Dette efterlader os med 2 grå felter i toppen og 2 grå felter i bunden. Uanset om vi bruger side- eller topsporene, skal alle disse felter være sorte.
Hele gridden er udfyldt. Hvordan ved vi, om puslespillet er løst korrekt?
Hvis et puslespil er korrekt, forsvinder alle grid-linjerne, og du vil se et billede.

God fornøjelse!
Eksempel 1: Et simpelt puslespil  |  Eksempel 2: Et trekant-puslespil  |  Eksempel 3: Multi Line Solving
Eksempel 4: Kompleks Logik (a)  |  Eksempel 5: Kompleks Logik (b)  |  Eksempel 6: Farveekskludering
Eksempel 7: Kompleks Farvelogik  |  Eksempel 8: Mere Farvelogik
Regler | Se flere eksempler | Løsningsvindue | Få hjælp til at løse