Regler for Tallogik Puslespil

Sudoku

Sudoku er et logik-baseret, talplacerings-puslespil. Målet er at fylde giteret med tal således at hver søjle og hver række indeholder tallene én gang.

Ingen Blokke (Latinsk Kvadrat)

Et Latinsk Kvadrat er et n x n gitter fyldt med n forskellige tal, hvor hvert tal forekommer netop én gang i hver række og hver søjle.

Regler for Latinsk Kvadrat:
 • Hver søjle og hver række indeholder tallene én gang.

Rektangulære Blokke

Den mest normale begrænsning er Rektangulære Blokke. Et 9x9 gitter har 9 blokke, som vist på billedet.

Regler for Rektangulære Blokke:
 • Hver søjle og hver række indeholder tallene én gang.
 • Hver blok indeholder hvert tal én gang.

Irregulære Blokke (Puslespil)

Puslespil med irregulære blokke spilles på samme måde som Sudoku, bortset fra at gitterets blokke har varierende former, også kaldet bure.

Regler for Irregulære Blokke:
 • Hver søjle og hver række indeholder hvert tal én gang.
 • Hvert bur indeholder hvert tal én gang.

Diagonale Varianter

Der sættes ofte yderligere begrænsninger for tallenes placering, udover de normale rækker og søjler. En type begrænsning er den Diagonale Variant.

Regler for Diagonale Varianter:
 • Hver diagonal linje indeholder hvert af tallene én gang.

Kombinerede Varianter

Varianter kan kombineres. Eksempel: gitteret kan have både Rektangulære Blokke og Diagonale Linjer. Der kan også være mere end 2 diagonale linjer.

Regler for Rektangulære Blokke og Diagonale Varianter:
 • Hver søjle og hver række indeholder tallene én gang.
 • Hver blok indeholder kun hvert tal én gang.
 • Hver diagonal linje indeholder hvert tal én gang.

Overlappende Varianter

Overlappende varianter består af flere puslespil. De delte blokke er understreget af en anden farve. Her er nogle eksempler på overlappende Sudoku'er:

Dobbelt-Doku
Sensei
Gattai Near-2
Wing-3
Gattai-3
Sohei
Butterfly
Flower-4
Samurai
Gattai-8

Killer

Gitteret i Killer Sudoku er dækket af bure (grupper af celler), markeret med stiplede linjer. Hvert bur indeholder 2 eller flere felter. Det øverste venstre felt i hvert bur er markeret med en bur-sum, som er summen af tallene i alle felterne i buret.

Regler for Killer Sudoku:
 • Hver søjle og hver række indeholder kun hvert tal én gang.
 • Alle tal i et bur skal være forskellige.

Større/Mindre-End

Større End (eller Mindre End) Sudokuer har ingen tal givet på forhånd. I stedet er der "Større End" (>) og "Mindre End" (<) tegn imellem nabofelter, hvilket viser at tallet i det ene felt skal være større eller mindre end det i det andet felt.

Regler for Større End/Mindre End:
 • Målet er at udfylde gitteret med tal, sådan at hver søjle og hver række kun indeholder hvert tal én gang.
 • Tal skal overholde uligheds-tegnene.

Kakuro

Kakuro spilles på et gitter bestående af fyldte eller åbne felter, henholdsvis "sorte" og "hvide". Gitteret er inddelt i "linjer" (af hvide felter) omkranset af sorte felter. De sorte felter har en diagonal streg fra øverste venstre til nederst højre hjørne, og de har et tal i hver halvdel. Diss tal kaldes "spor".

Regler for Kakuro:
 • Målet er at indsætte tal fra 1 til 9 i de hvide felter, sådan at summen af tallene i hver linje, lodret eller vandret, passer til det tilhørende spor, og sådan at intet tal optræder flere gange i nogen linje.

Kalkuldoku

Gitteret er inddelt i tykt optrukne bure (grupper af felter). Tallene i burets felter skal give et bestemt "målnummer", når de kombineres med den angivne matematiske funktion (plus, minus, gange eller dividere).

Regler for Kalkuldoku:
 • Målet er at udfylde et gitter med tal, sådan at hver søjle og hver række indeholder hvert tal én gang.
 • Tallene kan optræde flere gange i samme bur, så længe de ikke er i samme række eller søjle.

Futoshiki

Futoshiki spilles på et gitter, der kan indeholde nogle tal fra start. Derudover er der nogle "Større End" (>) og "Mindre End" (<) tegn mellem nabofelter, hvilket indikerer at tallet i det ene felt skal være større eller mindre end det andet.

Regler for Futoshiki:
 • Målet er at fylde gitteret med tal, således at hver søjle og hver række indeholder tallene én gang.
 • Tal i nabofelter med ulighedstegn imellem skal overholde større end eller mindre end markeringen.

Straight

Straight spilles på et gitter, der er delvist opdelt af sorte felter. Hver del skal indeholde en straight - et sæt af på-hinanden-følgende tal - men i en hvilken som helst rækkefølge. Der kan også være hvide spor i de sorte felter.

Regler for Straight:
 • Hver søjle og hver række skal indeholde tallene én gang.
 • Hver del, vandret eller lodret, skal indeholde en straight.
 • Spor i de sorte felter fjerner det tal fra både række og søjle, så det ikke er en del af nogen straight.

Højhus

Højhus-puslespillet har tal langs gitterets kanter. Tallene viser hvor mange bygninger du ville kunne se i den retning, hvis der var en række højhuse så høje som tallene i rækken eller søjlen. Eksempel: hvis linjen har 4 felter og det første felt er 4, så ville du kun kunne se ét højhus, fordi 4-etagers højhuset skjuler 1-etage, 2-etage og 3-etage højhusene.

Regler for Højhus:
 • Målet er at fylde hvert felt ud med tal fra 1 til N, hvor N er puslespillets kantlængde.
 • Hver søjle og hver række indeholder tallene én gang.

Højhus med parker

Højhus-puslespillet kan have parker (tomme felter).

Regler for Højhus med parker:
 • Målet er at udfylde hvert felt med tal fra 1 til N-(antal parker), hvor N er kantlængden på puslespillet.
 • Hver søjle og hver række indeholder kun tallene én gang.

Sum Højhus

Tallene langs kanterne af Sum Højhus-gitteret viser summen af højderne af de synlige bygninger.

Regler for Sum Højhus:
 • Målet er at udfylde hvert felt med tal fra 1 til N [eller 1 til N-(antal parker) i Sum Højhus med parker], hvor N er kantlængden af puslespillet.
 • Hver søjle og hver række indeholder kun tallene én gang.

Binær

Udfyld gitteret med nuller (0) og ettaller (1), indtil der er lige mange nuller og ettaller i hver række og hver søjle.

Regler for Binær:
 • Der må ikke være mere end to ens tal ved siden af eller over hinanden.
 • Det er ikke tilladt at have helt ens rækker eller søjler.
 • Når linjen har et ulige antal felter, overstiger tallet 1 tallet 0.

Bricks

Bricks is another type of Latin Square. Grid is divided into pairs and look like brick wall.

Bricks rules
 • The goal is to fill a grid with digits so that each column and each row contain the digits only once.
 • Every brick contains an odd number and an even number.