Fugle, insekter, pattedyr, reptiler og amfibier. Alle dyr, store som små, findes her.