Griddlers Opastus - Tehtävien Ratkominen

Esimerkki 1: Yksinkertainen tehtävä   Esimerkki 5: Vaativa logiikka (b)
Esimerkki 2: Kolmiotehtävä   Esimerkki 6: Värieliminointi
Esimerkki 3: Moniriviratkaisu   Esimerkki 7: Vaativa värilogiikka
Esimerkki 4: Vaativa logiikka (a)   Esimerkki 8: Lisää värilogiikkaa

Esimerkki 1: Yksinkertaisen tehtävän ratkaisu
(Käyttäen SLS (Single Line Solving) - tapaa)

Tehtävän ratkaisu perustuu eliminointiin. Mietimme missä värillisten ruutujen täytyy olla ja missä ne eivät voi olla. Samalla kun teemme tätä muut rivit ja sarakkeet tulevat ratkaistaviksi.

Tämän tehtävän ratkaisemme. Se on kolmivärinen tehtävä. Kuva muodostuu kahdesta väristä (musta ja punainen) ja kolmas väri on taustaväri.

Ratkaisemme tehtävän käyttäen SLS- (Single Line Solving - yhden rivin ratkaisu) menetelmää, mikä tarkoittaa - työskentelemistä yhdellä rivillä kerrallaan.
Ensiksi, katsomme rivejä ja sarakkeita joilla on isoja vihjeitä.

Tässä tehtävässä on kolme riviä joilla on vihje 10, tarkoittaen - 10 yhtenäisen mustan ruudun ryhmää. Koska ruudukko on 10 ruutua leveä, näiden ryhmien on täytettävä koko rivi.
Seuraavaksi, katsomme ilmeisiä vihjeryhmiä, joka tässä tapauksesa tarkoittaa kahta punaista solua vaakarivillä.

Huomaa, että vain kahdessa sarakkeessa on punaisia vihjeitä joten vaakarivin kaksi punaista solua täytyy värittää näiden sarakkeiden kohdalta.
Nyt voimme täyttää kaksi 4:n ryhmää jotka ovat näiden kahden punaisen solun molemmin puolin, koska molemmissa reunoissa on tasan 4 ruutua.

Toinen tapa ratkaista tämä rivi olisi katsoa vihjeriviä ja huomata, että 4+2+4=10 ja täyttää rivi.
Katsotaan nyt ensimmäistä riviä, jossa on musta 6:n vihje.

Nämä kuvat osoittavat, että on olemassa 5 eri mahdollisuutta tälle 6:n ryhmälle.

Olipa näistä mikä tahansa oikea, niin kaksi vihreällä X:llä merkittyä ruutua ovat joka tapauksessa mustia, koska ne olisivat mustia joka vaihtoehdossa.
Vaihtoehtoinen ratkomistapa tällaisten vihjeiden ratkaisemiseen on päällekkäisyyden laskeminen:

Laske 8 ruutua vasemmalta ja väritä kahdeksas ruutu. Sitten laske 8 ruutua oikealta ja väritä taas kahdeksas ruutu. Nyt väritä näiden välillä olevat tyhjät ruudut mustaksi.
Käyttämällä yllä selitettyä teoriaa voimme värittää 2 mustaa ruutua 6:n vihjeestä ylä- ja alariveissä.

Voimme myös mustata 6 ruutua 8:n vihjeestä toisella rivillä.
Katsotaan vihjettä 6 ensimmäisessä sarakkeessa. Jotta ryhmä olisi yhtenäinen, vihreän X:n kohdalla on oltava musta ruutu.
Meillä on nyt 5 ruutua vaaditusta kuudesta.

Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme enää yhden mustan ruudun. Ylimmäinen ja kaksi alimmaista ruutua täytyvät olla valkoisia, koska musta jakso ei ulotu niin pitkälle.
Viimeinen sarake on identtinen ensimmäisen kanssa, joten voimme tehdä saman asian sille.
Katsotaan nyt riviä, jonka numerot on ympyröity vihreällä. Tiedämme, että samanväristen ruutujen välissä on oltava vähintään yksi tyhjä ruutu, joten yksinkertainen laskutoimitus kertoo meille, että kaikki 10 ruutua on ratkaistu ja voidaan täyttää.
2mustaa+1valkoinen+4mustaa+1valkoinen+2mustaa=10
Tämä antoi meille nyt vaadittavat 6 ruutua ensimmäiseen ja viimeiseen sarakkeeseen, joten voimme muuttaa vihreällä X:llä merkityt ruudut valkoisiksi.
Toisessa rivissä ylhäältä on kahdeksan vapaata ruutua ja koska tälle riville tulee 8 mustaa ruutua, on rivin molemmissa päissä olevien harmaiden ruutujen oltava mustat.
Katsotaan nyt neljättä saraketta. Vihjeet ovat 3, 4 ja 1. Huomaa, että B:n ja C:n välissä on jo 4 mustaa ruutua. Koska tällä sarakkeella on vain yksi 4:n vihje ja sen molemmissa päissä on oltava vähintään yksi tyhjä ruutu, on B:n ja C:n oltava valkoisia.

Jossain 4 mustan alapuolella on 1 musta ja koska D on ainoa vaihtoehto, niin D on musta.

Samoin ylhäällä on oltava 3 mustaa ja koska B on valkoinen on A musta.
Huomaa edellisen kanssa oleva samanlainen rivi joka on merkitty vihreällä. Teemme kuvassa korostetulle sarakkeelle täsmälleen saman kuin edellisessä vaiheessa.
Tälle riville tarvitsemme kolme 2 mustan jaksoa.

Koska kaksi ruutua on valkoista, se helpottaa rivin ratkaisemista. Kummassakin päässä on yksi musta ruutu, ja koska tarvitaan 2 mustan jaksoja, A ja F ovat mustia.

Nyt jää vain yksi mahdollinen paikka jäljelle, mihin voi laittaa viimeisen 2 mustan jakson, joten C ja D ovat myös mustia.

Nyt meillä on kolme 2 mustan jaksoa, joten B ja E ovat valkoisia.
Kaikki vaadittavat ruudut on väritetty molempiin sarakkeisiin, joten harmaina olevien ruutujen on oltava valkoisia.
Tällä rivillä olevat vihjeet ovat 2 ja 2. Näille on vain kaksi mahdollista paikkaa. Väritä ne mustiksi.
Molemmissa näissä sarakkeissa on vaadittavat 8 mustaa, joten harmaiden ruutujen on oltava valkoisia.
Nyt meille jää kaksi harmaata ruutua ylhäällä ja kaksi alhaalla. Käytitpä sitten vihjeitä sivulla tai päällä, huomaat, että kaikki neljä ovat mustia.
Ruudukko on nyt täytetty. Miten tiedämme onko ratkaisu oikein?
Jos tehtävä on ratkaistu oikein, kaikki numeroidut laatikot ja ruudukko häviävät jättäen jäljelle vain kuvan.

Pidä hauskaa!
Esimerkki 1: Yksinkertainen tehtävä  |  Esimerkki 2: Kolmiotehtävä  |  Esimerkki 3: Moniriviratkaisu
Esimerkki 4: Vaativa logiikka (a)  |  Esimerkki 5: Vaativa logiikka (b)  |  Esimerkki 6: Värieliminointi
Esimerkki 7: Vaativa värilogiikka  |  Esimerkki 8: Lisää värilogiikkaa
Säännöt | Katso muita esimerkkejä | Ratkontaikkuna | Apua Ratkomiseen