Numerotehtävien Säännöt

Sudoku

Sudokut ovat logiikkaan perustuvia numerotehtäviä. Tavoitteena on täyttää ruudukko numeroilla niin, että joka sarakkeessa ja rivillä tietty luku esiintyy vain kerran.

Latinalainen Neliö

Latinalainen Neliö on n x n -kokoinen taulukko, joka on täytetty n:llä eri numerolla. Jokainen numero esiintyy vain kerran joka rivillä ja joka sarakkeella.

Latinalaisten Neliöiden Säännöt:
 • Jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää luvut vain kerran.

Suorakulmaiset Lohkot

Yleisimmässä Sudokussa on 9x9 ruudukko, jossa on 9 suorakulmaista aliruudukkoa eli lohkoa, kuten kuvassa on esitetty.

Suorakulmaisten Lohkojen Säännöt:
 • Jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää luvut vain kerran.
 • Jokainen lohko sisältää luvut vain kerran.

Palapeli Sudokut

Palapeli Sudokua täytetään samalla tavoin kuin tavallista Sudokua, mutta ruudukko on jaettu epäsäännöllisen mallisiin aliruudukoihin.

Palapeli Sudokun Säännöt:
 • Jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää luvut vain kerran.
 • Jokainen aliruudukko sisältää numerot vain kerran.

Diagonaalinen Muunnelma

Usein lukujen sijoitteluun lisätään rajoituksia, tavallisen rivi ja sarake rajoituksen lisäksi.

Diagonaalisen Muunnelman Sääntö:
 • Jokainen diagonaalinen (vino) rivi saa sisältää luvut vain kerran.

Yhdistellyt Muunnelmat

Muunnelmia on voitu yhdistellä. Esimerkiksi: ruudukossa voi olla sekä suorakulmaisia lohkoja että diagonaalisia rivejä. Voi olla myös useampia kuin 2 diagonaalista riviä.

Suorakulmaisten Lohkojen ja Diagonaalisten Muunnelmien Säännöt:
 • Jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää luvut vain kerran.
 • Jokainen lohko sisältää luvut vain kerran.
 • Jokainen diagonaalinen rivi sisältää luvut vain kerran.

Päällekkäiset Muunnelmat

Päällekkäiset-muunnelma koostuu useammasta tehtävästä. Yhteiset lohkot on korostettu eri värillä. Tässä muutamia esimerkkejä päällekkäisistä Sudokuista:

Kaksois-Doku
Sensei
Gattai Lähi-2
Siipi-3
Gattai-3
Sohei
Perhonen
Kukka-4
Samurai
Gattai-8

Killer Sudoku

Killer Sudokun ruudukkoon on lisätty 'häkkejä' (ruuturyhmiä), jotka on merkitty katkoviivoilla. Jokainen häkki sisältää 2 tai useampia ruutuja. Ylimpään vasempaan ruutuun on merkitty numero, joka on häkkiin tulevien lukujen summa.

Killer Sudokun Säännöt:
 • Jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää luvut vain kerran.
 • Häkin kaikki numerot ovat erisuuria.

Suurempi/Pienempi Kuin

Suurempi Kuin (tai Pienempi Kuin) Sudokussa ei anneta vihjenumeroita. Sen sijaan se sisältää 'Suurempi Kuin' (>) tai 'Pienempi Kuin' (<)-merkkejä vierekkäisten ruutujen välillä. Tämä siis osoittaa kummassa ruudussa on suurempi luku.

Suurempi Kuin / Pienempi Kuin Säännöt:
 • Tavoitteena on täyttää ruudukko luvuilla siten, että jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää luvut vain kerran.
 • Lukujen pitää noudattaa annettuja '<' ja '>' -merkkejä.

Kakuro

Kakuron ruudukossa on mustia ja valkoisia ruutuja. Mustissa ruuduissa oleva lävistäjä jakaa ruudun vihjeet: oikeanpuoleinen luku on viereisen - valkoisiin ruutuhin tulevan - lukujonon lukujen summa ja vasemmanpuoleinen luku on alapuolella olevan lukujonon lukujen summa.

Kakuron Sääntö:
 • Tavoitteena on laittaa luvut 1 - 9 valkoisiin ruutuihin siten, että syntyvän lukujonon lukujen summa on yhtäsuuri kuin vihjeen luku. Luku saa esiintyä lukujonossa vain kerran.

Kalkuldoku

Ruudukko on jaettu paksuilla reunaviivoilla rajattuihin 'häkkeihin' (ruuturyhmiin). Häkkeihin sijoitettujen lukujen pitää tuottaa tulokseksi annettu vihjeluku, kun annettu matemaattinen operaatio (summa, erotus, tulo tai jakolasku) on suoritettu.

Kalkuldoku Säännöt:
 • Tavoitteena on täyttää ruudukko siten että jokainen sarake ja rivi sisältää luvut vain kerran.
 • Häkin sisällä sama luku voi toistua, kunhan se ei ole samalla rivillä tai sarakkeella.

Futoshiki

Futoshikia pelataan ruudukossa jossa voi jo alussa näkyä joitain numeroita. Lisäksi ruudukossa on 'suurempi kuin' (>) ja 'pienempi kuin' (<) merkkejä vierekkäisten ruutujen välissä. Merkki osoittaa ko. ruuduissa olevien lukujen suuruussuhteen.

Futoshikin Säännöt:
 • Tavoitteena on täyttää ruudukko luvuilla siten, että jokainen sarake ja rivi sisältää luvut vain kerran.
 • Lukujen - ruuduissa, joiden välissä on < tai > - pitää noudattaa näitä merkkejä.

Suorat

Suorat-peliä pelataan ruudukolla, jonka mustat ruudut osittain jakaa osastoihin. Osastojen pitää sisältää suoran - joukon peräkkäisiä numeroita - mutta missä tahansa järjestyksessä (esi. 2-1-3-4). Mustissa ruuduissa voi olla valkoisia vihjeitä.

Suorat-pelin Säännöt:
 • Jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää luvut vain kerran.
 • Jokaisen osaston, pysty- tai vaakasuoraan, pitää sisältää suoran.
 • Vihjeet mustissa ruuduissa poistavat ko. numeron rivistä ja sarakkeesta. Vihjeen numero ei ole osa mitään suoraa.

Pilvenpiirtäjä

Pilvenpiirtäjä-tehtävässä vihjenumerot voat ruudukon reunoilla. Vihjenumero kertoo montako pilvenpiirtäjää näkyy, kun kyseisestä ruudusta katsoo rivin tai sarakkeen suuntaan. Esimerkiksi: jos rivillä on 4 ruutua, ja esimmäisessä ruudussä on numero 4, näet vain tämän 4-kerroksisen rakennuksen, koska muut - matalammat - jäävät sen taakse piiloon.

Pilvenpiirtäjän Säännöt:
 • Tavoitteena on täyttää ruudut numeroilla 1:stä n:ään, missä n on ruudukon sivun pituus.
 • Jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää luvut vain kerran.

Pilvenpiirtäjät ja Puistot

Pilvenpiirtäjä-tehtävissä voi olla Puistoja (tyhjiä ruutuja).

Pilvenpiirtäjät ja Puistot - Säännöt:
 • Tavoitteena on täyttää jokainen ruutu numeroilla 1:stä N - (Puistojen määrä):ään. N on ruudukon sivun pituus.
 • Jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää luvut vain kerran.

Summa-Pilvenpiirtäjät

Summa-Pilvenpiirtäjän ruudukon reunoilla olevat luvut kertovat näkyvien pilvenpiirtäjien korkeuksien summan.

Summa-Pilvennpiirtäjän Säännöt:
 • Tavoitteena on täyttää jokainen ruutu luvuilla yhdestä N:ään (tai yhdestä (N - Puistojen määrään) silloin kun tehtävässä on Puistoja), missä N on tehtävän ruudukon sivun pituus.
 • Jokainen sarake ja jokainen rivi sisältää numerot vain kerran.

Binääri

Täytä ruudukko nollilla (0) ja ykkösillä (1), kunnes jokaisella rivillä ja sarakkeella on yhtä monta nollaa ja ykköstä.

Binäärin Säännöt:
 • Ainoastaan kaksi samaa numeroa voi olla vierekkäin tai allekkain.
 • Identtiset rivit tai sarakkeet eivät ole sallittuja.
 • When the line length has an odd number of cells, the number 1 exceeds the number 0.

Bricks

Bricks is another type of Latin Square. Grid is divided into pairs and look like brick wall.

Bricks rules
 • The goal is to fill a grid with digits so that each column and each row contain the digits only once.
 • Every brick contains an odd number and an even number.