Abstraktia ja subjektiivista: voidaan tutkia, mutta ei voida objektiivisesti mitata, laskea, punnita tai vertailla.