Laajasti määriteltynä sisältää matemaattiset, tekniset, eksaktit ja teoreettiset tieteet, sekä elämää, yhteiskuntaa ja maaperää tutkivat tieteet.