Számlogikai rejtvények szabályai

Sudoku

A Szúdoku egy logikán alapuló, szám-elhelyező rejtvény. A cél kitölteni a rácsot számjegyekkel úgy hogy minden oszlopban és minden sorban csak egyszer szerepeljen a számjegy.

Tömbök nélkül (Latin négyzet)

A Latin négyzet egy n-szer n-es nagyságú táblázat amiben n számú különböző számjegy van kitöltve, minden számjegy pontosan egyszer szerepel minden sorban és minden oszlopban.

Latin négyzet szabály:
 • Minden egyes oszlop és minden egyes sor csak egyszer tartalmazza az egyes számjegyeket.

Téglalap tömbök

A legelterjedtebb forma a Téglalap alakú hasáb. A 9x9-es rács 9 hasábból áll, mint ahogy a képen látható.

Téglalap hasábok szabályai:
 • Minden egyes oszlop és minden egyes sor a számjegyet csak egyszer tartalmazza.
 • Minden hasáb minden egyes számjegyet csak egyszer tartalmaz.

Szabálytalan tömbök (jigsaw)

A Jigsaw-kirakós rejtvényt ugyanúgy játsszák, mint a Szúdokut, azt kivéve, hogy a rácsban szabálytalan tömbök vannak, más néven ketrecek.

Irregular Blocks-szabálytalan tömbök szabályok:
 • Az egyes oszlopok és az egyes sorok a számokat csak egyszer tartalmazzák.
 • Minden ketrec az egyes számjegyeket csak egyszer tartalmazza.

Diagonal Variants - Átlós verzió

Elterjedt, hogy a számjegyek elhelyezkedésének korlátait megadják, a rendes sorok és oszlopok között. Az egyik ilyen korlátozás az átlós verzió.

Diagonal Variants - Átlós variáció szabály:
 • Minden átlós vonal az egyes számjegyeket csak egyszer tartalmazza!

Kombinált variáció:

A variációkat lehet keverni. Például: a rácsban lehetnek Derékszögű tömbök és átlós vonalak is. Lehet több, mint 2 átlós vonal is.

Derékszögű tömbök és Átlós variáns szabályok:
 • Az egyes oszlopok és az egyes sorok a számjegyeket csak egyszer tartalmazzák.
 • Minden tömb az egyes számjegyeket csak egyszer tartalmazza.
 • Minden átlós vonal az egyes számjegyeket csak egyszer tartalmazza.

Átfedő variációk

Az Átfedéses variáció néhány rejtvényből áll. A megosztott tömbök eltérő színnel vannak kiemelve. Itt van néhány példa az átfedéses Szúdokukra:

Double-Doku
Sensei
Gattai Near-2
Wing-3
Gattai-3
Sohei
Butterfly
Flower-4
Samurai
Gattai-8

Gyilkos

A Gyilkos Szúdoku rácsa el van el van lepve ketrecekkel (cellák csoportjával), pontozott körvonallal van jelölve. Az egyes ketrecek 2 vagy több cellát foglalnak magukba. A bal felső cella felirata a ketrec összege, ami az összege a megoldás számjegyeinek a ketrec összes celláján belül.

Gyilkos szúdoku szabályok:
 • Az egyes oszlopok és az egyes sorok a számjegyeket csak egyszer tartalmazzák.
 • Minden számjegy a ketrecben eltérő kell, hogy legyen.

Nagyobb/Kisebb

A nagyobb, mint (vagy kisebb, mint) Szúdokuban nincsenek megoldó kulcsok(számjegyek) megadva. Helyette vannak "nagyobb, mint" (>) vagy "kisebb, mint" (<) relációs jelek jelölik, hogy a számjegy egy cellában nagyobb kell, hogy legyen vagy kisebb a másiknál.

Nagyobb, mint / Kisebb, mint szabályok:
 • A cél kitölteni a rácsot számjegyekkel úgy, hogy az egyes oszlopok és az egyes sorok a számjegyeket csak egyszer tartalmazzák.
 • A számjegyeknek engedelmeskednie a kell a relációs jeleknek.

Kakuro

A Kakuro (Kakkuro) rejtvény rácsában vannak előre kitöltött mezők, feketék és fehérek rendszerint. A rács fel van osztva bejáratokra (a fehér mezők vonalai) a fekete mezők által. A fekete mezők tartalmaznak egy ferde vonalat a bal-fentről jobbra-le és számot egy vagy mindkét félben. Ezeket a számokat "megoldó kulcsoknak" hívják.

Kakuro szabály:
 • A cél kitölteni számjegyekkel 1-től 9-ig a fehér mezőket olyan módon, hogy a számjegyek összege megegyezzen az egyes bejáratoknál szereplő számmal úgy hogy a számjegyek nem ismétlődnek az egyes definicióknál.

Kalkuldoku

A rács felosztott vastag határvonalak ketrece (mezők csoportja) által. A számok a mezőkben az egyes ketrecekben kell hogy eredményezzék a bizonyos "célszámot" amit meghatározott számtani művelet (akár összeadás, kivonás, szorzás vagy osztás) használatával érünk el.

Kalkuldoku szabályok:
 • A cél a rácsot kitölteni számjegyekkel úgy, hogy az egyes oszlopok és sorok csak egyszer tartalmazzák a számjegyeket.
 • A számjegyek ismétlődhetnek a ketrecen belül egészen addig amíg nincsenek azonos sorban vagy oszlopban.

Futoshiki

A Futoshiki olyan játék, hogy a rácsban már meg lehet adva a játék kezdetén néhány számjegy. Továbbá relációs jelek "nagyobb, mint" (>) vagy "kisebb, mint" (<) a szomszédos cellák között. amely jelöli, hogy a számjegy az adott cellában nagyobbnak vagy kisebbnek kell lenni a másiknál.

Futoshiki szabályok:
 • A cél kitölteni a rácsot számjegyekkel úgy hogy minden egyes oszlop és minden egyes sor minden egyes számjegyet egyszer tartalmaz.
 • A számjegyek a szomszédos cellákban megfelelően engedelmeskedni a kisebb, mint vagy nagyobb, mint relációs jeleknek.

Straights

A Straights-et olyan rácsban játsszák ami részlegesen el van választva fekete cellákkal részekre. A részeknek egyenes vonalat kell tartalmazniuk - egymást követő számok sorát - de bármilyen rend szerint (például: 2-1-3-4). Lehetnek fehér négyzetek is a fekete cellákban.

Straights szabályok:
 • Minden egyes oszlop és minden egyes sor a számjegyeket csak egyszer tartalmazza.
 • Minden egyes rész, vízszintes vagy függőleges, egyenes vonal kell, hogy legyen.
 • A kulcsok a fekete cellákban a számjeggyel a sorban és oszlopban nem része egyik egyenesnek sem.

Felhőkarcoló

A Skyscraper rejtvénynél számok vannak a rács mentén. Azok a számok mutatják meg, az épületek számát amit te láthatsz abból az irányból a fehőkarcolók sorozatában, a legmagasabb elemek magassága megegyezik abban a sorban vagy oszlopban levő tagok számával. Például: ha a sorban 4 cella van és ha az első szám a cellában 4, te csak 1 felhőkarcolót fogsz látni, mert a 4 emeletes felhőkarcoló eltakarja az 1 emeletes, a 2 emeletes és a 3 emeletes felhőkarcolókat.

Skyscrapers - felhőkarcolók szabályok:
 • A cél kitölteni minden egyes cellát számokkal 1-től N-ig, ahol N a rejtvény oldalának mérete.
 • Minden egyes oszlop és minden egyes sor a számokat csak egyszer tartalmazza.

Skyscrapers - felhőkarcolók Parkokkal

A Skyscrapers - felhőkarcolók rejtvényben lehetnek Parkok (üres cellák).

Skyscrapers - felhőkarcolók Parkokkal szabályok:
 • A cél kitölteni az egyes cellákat számokkal 1-től N-ig (a Parkok száma), ahol N a rejtvény oldalának mérete.
 • Az egyes oszlopok és az egyes sorok a számokat csak egyszer tartalmazzák.

Sum Skyscrapers-felhőkarcolók összege

A számok végig a Felhőkarcolók összege rács mentén jelzik a magasság összegét a látható épületeknél.

Sum Skyscrapers - felhőkarcolók összege szabályok:
 • A cél kitölteni az egyes cellákat számokkal 1-től N-ig [vagy 1-től N-ig (Parkok száma) a felhőkarcolók összege parkokkal] ahol N a rejtvény oldalának mérete.
 • Az egyes oszlopok és az egyes sorok a számokat csak egyszer tartalmazzák.

Binary-bináris

Töltsd ki a rácsot nullákkal (0-k) és egyesekkel (1-ek) ameddig csak ugyanannyi nullák és egyesek lesznek minden sorban és minden oszlopban.

Binary-bináris szabályok:
 • Nem több, mint két ugyanolyan szám lehet mellette vagy alatta egymásnak.
 • Sorok és oszlopok pontosan megegyező tartalommal nem megengedettek.
 • Amikor a sor hossza páratlan számú cella az 1 meghaladja a 0 számot.

Téglák

A Téglák hasonló a Latin négyzethez. A rejtvény mezői párokra vannak osztva, ezáltal úgy néz ki, mint egy téglafal.

Téglák szabályai
 • A cél, hogy számokkal töltsd fel a rejtvényt. Egy szám csak egyszer szerepelhet minden oszlopban és sorban.
 • Az összes tégla egy páratlan és egy páros számot tartalmaz.