סיור מודרך - גרידלרים לייט

גרידלרים הם תשבצים לוגיים המכילים רמזים מספריים מסביב לגריד. פתרונם יוצר תמונה.   
כל רמז מציין את מספר המשבצות הרציפות של צבע מסויים.
חמש משבצות
בין משבצות רציפות חייבת להיות לפחות משבצת אחת ריקה.
משבצת ריקה
סדר הרמזים הוא גם הסדר שבו יופיעו המשבצות הרציפות על גבי הגריד.
הקודם | הבא
סיור מודרך | כללים | פאזלים: מינימליסטים, שחור/לבן, צבע
דוגמאות לפתרון: שחור/לבן, צבע, משולשים, לוגיקה מורכבת