גרידלרים - כללים ודוגמאות

גרידלרים הם תשבצים לוגיים המכילים רמזים מספריים מסביב לגריד. פתרונם יוצר תמונה.   
כל רמז מציין את מספר המשבצות הרציפות של צבע מסויים.
חמש משבצות
בין משבצות רציפות חייבת להיות לפחות משבצת אחת ריקה.
משבצת ריקה
סדר הרמזים הוא גם הסדר שבו יופיעו המשבצות הרציפות על גבי הגריד.
בין משבצות רציפות שצבען שונה יכולות, אך לא חייבות, להיות משבצות ריקות.

דוגמה לפתרון

שורה 2: הרמזים (3,1), עם משבצת 1 ריקה (צבע רקע) ביניהם, מסתכמים לחמש המשבצות האפשריות.

טור 5: הרמז 1 כבר מופיע בגריד. אנחנו יכולים למלא את שאר המשבצות בצבע הרקע.

שורה 3: נותרו רק 4 משבצות ריקות בגריד, נמלא אותן עבור הרמז 4.

טור 4: הרמז 1 כבר מופיע בגריד. נמלא את שאר המשבצות בצבע הרקע.
שורות 4/5: הרמזים (1,1), עם משבצת 1 ריקה ביניהם, מסתכמים לשלוש המשבצות שנותרו בגריד.
טור 2: נותרה רק משבצת ריקה אחת כדי להשלים את הרמז 3 ולסיים את פתרון הפאזל.
כללים | ראה דוגמאות נוספות | חלון הפאזל | קבל עזרה