gbrow_categories gbrow_filters gbrow_tableOfPuzzles gbrow_NavigationBar ig_tree_slots

"אייגריד" - האפלט האולטימטיבי

חלון רשימת הפאזלים

(הקלק על מספר אדום כדי לגשת ישירות למידע בנושא).

קטגוריות

ישנם שני סוגים של פאזלים: שחור-לבן (2 צבעים) ו-צבע (3-8 צבעים).

גרידלרים בודדים (של חלק אחד) מחולקים לקטגוריות משנה, כמפורט להלן:
קטנים סה"כ הרוחב X הגובה הוא פחות מ-400 משבצות.
בינוניים סה"כ הרוחב X הגובה הוא בין 400 ל-1225 משבצות.
גדולים סה"כ הרוחב X הגובה הוא יותר מ-1225 משבצות.
קידלרים קטגוריה מיוחדת שכוללת פאזלים קלים המותאמים גם לילדים.
G-Match קטגוריה שמיועדת לתחרות השבועית שמתקיימת בצ'אט. פאזלים מופיעים בקטגוריה זו רק בזמן התחרות וניתנים לפתרון ע"י כולם לאחר 12 שעות.
ח פ ש ניתן למצוא פאזלים בשלושה אופנים:
עפ"י מספר - רשום את מספרו של הפאזל.
עפ"י יוצר - רשום את שם היוצר במדוייק.
עפ"י תיאור - רשום מילה שלמה או את חלקה.
קיימות שלוש קטגוריות לחיפוש, עפ"י סוג הפאזל: גרידלרים, מולטי גרידלרים, טרידלרים. אם אינך מקבל את התוצאות שלהן ציפית - בדוק את הקטגוריה בה חיפשת ואת המידע שרשמת.
פאזלים שמורים רשימה הכוללת את כל הפאזלים ששמרת באתר.
ניתן לשמור עד 50 גרידלרים (בודדים ומולטי) ועד 50 טרידלרים.
אם ברצונך למחוק פאזל ששמרת, עבור לחלון פרטי הפאזל של אותו הפאזל והקלק על הכפתור מחק שמירה.
שמורים במחשב רשימה הכוללת את כל הפאזלים ששמרת במחשב שלך.
רשימות שמורות מידע נוסף
  טען מחדש  
מרענן את רשימת הפאזלים, מעדכן נתונים סטטיסטיים (פופולריות וזמן ממוצע) ומוסיף פאזלים חדשים במידה וישנם כאלה.

אפשרויות בחירה

מיין פאזלים עפ"י העדפותיך.
  אפס בחירה  
אפס את כל אפשרויות הבחירה וחזור לרשימה המלאה של פאזלים באותה קטגוריה.

טבלת פאזלים

פתיחת פאזל:

הקלק פעמיים על שורה כדי לפתוח את עמוד הפאזל.

מיון רשימת הפאזלים:

הקלק על אחד מהתאים בכותרת הטבלה (מספר, תיאור, יוצר וכו') כדי למיין את הרשימה בסדר עולה.
הקלק שוב כדי למיין את הרשימה בסדר יורד.

שינוי רוחב הטורים:

מקם את העכבר בין שני תאים בכותרת הטבלה. החזק את העכבר וגרור אותו לימין או לשמאל כדי להגדיל או להקטין את רוחב הטור.

שינוי מיקום הטורים:

החזק עם העכבר את אחד מהתאים בכותרת הטבלה, גרור אותו לימין או לשמאל ומקם את התא במקום אחר בכותרת.
המערכת תשמור את הסדר החדש שיצרת ותקבע אותו כברירת המחדל שלך.
הקלק על אפס הכל (בתחתית התפריט שמשמאל) כדי לחזור לברירות המחדל של המערכת.

מחווני הצבע:

הפאזל לא פתור.
הפאזל פתור, לא הצבעת עבורו.
הפאזל פתור והצבעת עבורו.

סרגל ניווט

נועד לדפדוף מהיר בין הפאזלים:
האחרון | הקודם | הבא | הראשון.

לסרגל הניווט יש אזור גרירה.

אזור הגרירה מאפשר לך להזיז את הסרגל על פני המסך. הקלק עם העכבר על אזור הגרירה והחזק אותו בעודך מניע את העכבר.
יש באפשרותך לגרור את הסרגל אל מחוץ למסגרת ולהפוך אותו לחלון צף. בסגירה של החלון הצף (הקלקה על ה-X) הסרגל חוזר למקומו.
כן ניתנת האפשרות להציב את אזור הגרירה במקום אחר במסך (שמאל, ימין, למטה).

אם הצבת את סרגל הניווט במקום אחר, המערכת תשמור מיקום זה ותקבע אותו כברירת המחדל שלך.
הקלק על אפס הכל (בתחתית התפריט שמשמאל) כדי לחזור לברירות המחדל של המערכת

רשימות שמורות

רשימות כלליות:
בחר רשימה של פאזלים וקבע לה סדר מסויים, לאחר מכן הקלק על הכפתור שמור רשימה זו ותן לה כל שם שתבחר. יש באפשרותך להשתמש בכל שפה, גם בעברית.

רשימות של חיפוש:
המערכת מאפשרת לך לשמור רשימות שנוצרות ע"י חיפוש. אפשרות זו שימושית אם ברצונך ליצור רשימת פאזלים של היוצר החביב עליך. חפש את שם היוצר, קבע לרשימה סדר מסויים ושמור אותה.

יש באפשרותך לשמור עד 25 רשימות שונות שליש באפשרותך לשמור עד 25 רשימות שונות של

פתח רשימה שמורה:
הרשימות מאוחסנות בקטגוריה רשימות שמורות שבתפריט השמאלי. פתח קטגוריה זו והקלק על אחת מהרשימות ששמרת כדי לפתוח אותה.

שנה רשימה שמורה:
פתח רשימה, בחר אפשרויות שונות וסדר אותה באופן אחר. הקלק על הכפתור שמור רשימה זו ותן לרשימה את אותו השם בדיוק.
המערכת תשאל: "?Do you want to overwrite the list" (האם ברצונך 'לדרוס' את הרשימה?)
הקלקה על כן מעדכנת את הרשימה.

מחק רשימה שמורה:
פתח את הקטגוריה רשימות שמורות והקלק עם הכפתור הימני של העכבר על רשימה שמורה.
ההודעה "מחק רשימה זו" תופיע בפניך. הקלק עליה.
המערכת תשאל: "האם אתה בטוח שברצונך למחוק?" הקלקה על כן מוחקת את הרשימה.

חלון פרטי הפאזל

עמוד זה כולל את כל פרטי הפאזל.

הסתרה/הצגה של תיאור הפאזל והמוטיבים
תיאור הסתר
מוטיב הסתר

סמן hide כדי להסתיר את התיאור או המוטיב של הפאזל.
אם בחרת להסתיר תיאור/מוטיב - המערכת תשמור זאת כברירת המחדל שלך.

בטל סימון show כדי להחזיר את התיאור או המוטיב של פאזל, או הקלק על אפס הכל (בתחתית התפריט שמשמאל) כדי לחזור לברירות המחדל של המערכת.

פרופיל היוצר:
הקלק על שם היוצר כדי לקבל מידע אישי אודותיו ונתונים על פתרון/יצירת פאזלים.

מחיקת פאזל שמור:

לאחר שמירת פאזל מופיע הכפתור הבא:   מחק שמירה  

השתמש בכפתור זה כדי למחוק את הפאזל ששמרת.
ברגע שהפאזל פתור - השמירה נמחקת והכפתור נעלם אוטומטית.

הגדלה/הקטנה של פאזל פתור:
הקלק עם הכפתור הימני של העכבר על תמונת הפאזל הפתור ולאחר מכן השתמש בכפתורי ה-הגדלה/הקטנה כדי להגדיל/להקטין את תמונת הפאזל.

סרגל ניווט:

נועד לדפדוף מהיר בין דפי הפאזלים, במקום לחזור לרשימה כדי לבחור את הפאזל הבא.

מולטי גרידלרים - חלון פרטי הפאזל:
הצד השמאלי של העמוד מחולק לשניים:

החלק העליון כולל את המידע הכללי: סה"כ נקודות, מס' הפותרים שפתרו את כל המולטי, זמן ממוצע כללי, הזמן הכללי שלך.

החלק התחתון כולל את פרטי החלק.

הקלק פעמיים על שורה כדי לפתוח את עמוד הפאזל.

מצאת טעות?:
אם מצאת טעות בפאזל עצמו או בתיאורו, או אם הפאזל ממוקם במוטיב לא נכון, או אם נתקלת בתגובה לא הולמת - שלח לנו הודעה ע"י הקלקה על האייקון:

חלון התצוגה

עמוד זה עוצב במיוחד למולטי גרידלרים.

הקלק עם הכפתור הימני של העכבר על חלק כדי לפתוח את התפריט הבא:

פתח חלק זה  כדי לחזור לחלון פרטי הפאזל ולקבל את פרטי אותו חלק.
הצג חלק זה  כדי להציג חלק מסויים במולטי, עם אפשרות להגדלה/הקטנה של אותו חלק.
הגדל/הקטן את כל המולטי  כדי להגדיל או להקטין את התמונה הכוללת של המולטי.