"אייגריד" - האפלט האולטימטיבי

חלון הפאזל - טרידלרים

The Clues The Background Color The Puzzle Area The Info Bar The Menu The Toolbar

(הקלק על מספר אדום כדי לגשת ישירות למידע בנושא).

הרמזים

כל רמז מציין את מספר המשולשים הרציפים של צבע מסויים.

צבע הרקע

בין משולשים רציפים בעלי צבע זהה חייב להיות לפחות משולש אחד ריק (צבע רקע).

אזור הפאזל

קליק שמאלי/ימני על רמז - קובע את הצבע לכפתור השמאלי/ימני של העכבר.

קליק שמאלי/ימני על משבצת בתוך הגריד - ממלא את המשבצת בצבע שנבחר.

הקלקה או גרירה של הכפתור האמצעי של העכבר - מוחקות רמזים או משבצות של צבע רקע שציירת בתוך הגריד.

בטל פעולה (Backspace) - כדי לבטל 1 עד 1000 צעדים אחורנית.

Ctrl-S - כדי לשמור את עבודתך על הפאזל.

Shift+קליק שמאלי - מסמן o על רמז ו/או על תא בגריד.

Ctrl+קליק שמאלי - מוחק את ה-o.

Shift/Ctrl+גרירת הכפתור השמאלי של העכבר - מסמן/מוחק מספר o-ים בבת אחת.

Shift+קליק ימני - מסמן Y על רמז ו/או על תא בגריד.

Ctrl+קליק ימני - מוחק את ה-Y.

Shift/Ctrl+גרירת הכפתור הימני של העכבר - מסמן/מוחק מספר Y-ים בבת אחת.

אפשר גם להניח o ו-Y אחד על השני ולקבל אפשרות שלישית לסימון רמזים או תאים בגריד.

סרגל המידע

מראה את מספר הפאזל, תיאורו, גודלו ואת זמן הפתרון שלך.
אם בחרת "הסתר תיאור" - תיאורו של הפאזל לא יופיע בסרגל המידע.

התפריט

שמור (Ctrl-S) - כדי לשמור אונליין את הפאזל בזמן שפותרים אותו, או כדי להמשיך לעבוד עליו במועד יותר מאוחר.
Print - (הדפס) - כדי להדפיס את הפאזל ישירות מהאפלט ישירות במדפסת שלך.
באפשרותך להדפיס פאזל שפתרת באופן חלקי או לבחור אפס הכל כדי להדפיס את הפאזל עם גריד נקי.
נקה הכל (Clear All) - כדי לנקות את כל אזור הפאזל. פעולה זו תמחק את כל המשולשים שצבעת על גבי הגריד ותאפס את הזמן.
יציאה (Exit) - כדי לסגור את חלון הפאזל.

הגדל (Plus) - כדי להגדיל את תצוגת הפאזל.
הקטן (Minus) - כדי להקטין את תצוגת הפאזל.

בחר את הצבעים שמתאימים לך ביותר עבור קווי הגריד (Grid) וקווי
הגריד 5 (Grid5).
בחר צבע משלך לקווי ההנחיה (Guides) - קווי המתאר מסביב לרמזים שמצביעים על שורות הרמזים בהן נמצא העכבר.

המערכת קובעת את הצבעים שבחרת כהעדפות האישיות שלך עבור כל הפאזלים. השתמש ב-איפוס צבעים (Reset Colors) כדי לחזור לצבעים שנקבעו ע"י המערכת.

סרגל הכלים

אזור הגרירה מאפשר לך להזיז את הסרגל על פני המסך. הקלק עם העכבר על אזור הגרירה והחזק אותו בעודך מניע את העכבר.
יש באפשרותך לגרור את הסרגל אל מחוץ למסגרת ולהפוך אותו לחלון צף. בסגירה של החלון הצף (הקלקה על ה-X) הסרגל חוזר למקומו.
כן ניתנת האפשרות להציב את אזור הגרירה במקום אחר במסך (שמאל, ימין, למטה).
הסמנים מציינים את צבע היעד של הקליק השמאלי ושל הקליק הימני בעכבר.

אם תקליק עם הכפתור השמאלי של העכבר על רמז - הסמן השמאלי ישתנה לצבע שעליו הקלקת. כך גם אם תקליק עם הכפתור הימני על רמז - הסמן הימני ישתנה לצבע שעליו הקלקת.

בפאזלים שבהם שני צבעים הכפתור השמאלי נקבע לרמזים והכפתור הימני נקבע לצבע הרקע כברירת מחדל.
לוח הצבעים:
זוהי טבלת כל הצבעים שנמצאים בשימוש בפאזל.
ניתן להקליק על כל אחת מהמשבצות כדי להציב צבע בכפתור השמאלי או הימני של העכבר.

אפשר לבחור צבעים גם ע"י שימוש במקשי המקלדת (1-8):
מקש מקלדת - מציב צבע בכפתור השמאלי של העכבר.
Shift+מקש מקלדת - מציב צבע בכפתור הימני של העכבר. הוא הצבע של אזור הפאזל. השתמש בו כדי למחוק רמזים או משבצות רקע שציירת בתוך הגריד.

הגדלה/הקטנה - כדי להגדיל/להקטין את גודל התצוגה של הפאזל.

שינוי צבעים:

צבע של רמז:
אם ברצונך לשנות צבע של רמז - הקלק פעמיים על משבצת (שנייה עד שמינית) בלוח הצבעים.

צבע רקע:
אם ברצונך לשנות את צבע הרקע - הקלק פעמיים על המשבצת השמאלית בלוח הצבעים.

הצבע של אזור הפאזל:
אם ברצונך לשנות את הצבע של אזור הפאזל - הקלק פעמיים על המשבצת הימנית בלוח הצבעים.
המערכת תקבע צבע זה כברירת המחדל שלך עבור כל הפאזלים. כדי לחזור לצבעים שנקבעו ע"י המערכת בחר ב- איפוס צבעים (Reset Colors) תחת View שבתפריט.