איכות היא דבר מופשט ואישי: אפשר לבחון אותה, אולם לא ניתן למדוד, לספור או לשקול אותה.