האירועים העיקריים והדמויות המרכזיות משחר האנושות, דרך ימי הביניים ועד המאה ה- 20.