כולל אסטרונומיה וחלל, ביולוגיה וכימיה, מתמטיקה ופיסיקה, כדור הארץ ואיכות הסביבה.