פעולות גומלין בין האנשים, מחשבותיהם ושאיפותיהם והתבוננותם על העולם בו אנו חיים.