Griddlers handleiding - puzzels oplossen

Voorbeeld 1: Een eenvoudige puzzel   Voorbeeld 5 : Oplossen met complexe logica (b)
Voorbeeld 2: Een puzzel met driehoeken   Voorbeeld 6: Elimineren van kleuren
Voorbeeld 3: Oplossen via meerdere lijnen   Voorbeeld 7: Complexe kleurenlogica
Voorbeeld 4: Oplossen met complexe logica (a)   Voorbeeld 8: Nog meer kleurenlogica

voorbeeld 1: Oplossen van een eenvoudige puzzel
(Met gebruik van SLS - Single Line Solving, oplossen van een enkele rij)

Een puzzel oplossen is een proces van elimineren. Je zoekt uit waar gekleurde hokjes moeten staan en waar ze niet kunnen staan. Terwijl we dit doen worden de andere rijen en kolommen oplosbaar.

Dit is de puzzel die we gaan oplossen. Het is een drie kleuren puzzel. Twee kleuren vormen samen de afbeelding (zwart en rood), de derde is de witte achtergrond.

We zullen de volgende puzzel oplossen met gebruik van de SLS (Single Line Solving) methode, dit betekent één rij tegelijk.
Eerst zoeken we naar rijen of kolommen waarvan de aanwijzingen hoge getallen bevatten.

In deze puzzel heb je drie rijen met een 10 in de aanwijzing, dus blokken van 10 aaneengesloten velden. Aangezien de puzzel 10 vakjes breed is, beslaan deze blokken hele rijen van het raster.
Vervolgens kijken we naar voor de hand liggende combinaties, in dit geval de twee rode blokken horizontaal.

Je ziet dat er maar twee kolommen zijn waar rode velden in voorkomen, daarom moeten de twee horizontale blokken in deze twee kolommen worden geplaatst.
Nu kunnen we de 2 zwarten blokken van 4 invullen die aan beide kanten van de rode lijn horen, omdat er nog precies 4 vakjes over zijn.

Je kunt ook naar de aanwijzingen kijken en zien dat je met 4+2+4=10 de hele rij kunt invullen.
Kijk naar de rij met de aanwijzing 6.

De beelden tonen dat er vijf mogelijkheden zijn voor een blok van 6 zwarten.

Welke van de vijf mogelijkheden ook goed is, de 2 hokjes gemerkt met groene X's zullen altijd zwart ingevuld zijn.

Een andere methode voor het oplossen van zulke aanwijzing is de overlapping tellen:

Tel 8 vakjes vanaf de linkerkant en maak het achtste vakje zwart. Daarna tel je 8 vakjes van de rechterkant en maak ook dan weer het achtste vakje zwart. Je kunt de vakjes hiertussen inkleuren.
Met de uitleg van hierboven kunnen we twee vakjes van de 6 in de bovenste en onderste rijen invullen.

Ook kunnen er 6 vakjes van de benodigde 8 van de aanwijzing uit de tweede rij zwart gemaakt worden.
Kijk nu eens naar de aanwijzing 6 in de eerste kolom. Om de lijn aaneengesloten te houden moet er een zwart hokje komen op de plaats waar de groen X staat.
Nu hebben we 5 van 6 vereiste vakjes voor die kolom.

Dit betekent dat er nog maar een zwart hokje bij hoeft, dus het bovenste vakje en de onderste twee moeten wit zijn, omdat de zwarte 6 zover niet kan komen.
De laatste kolom is gelijk aan de eerste, dus hier kunnen we hetzelfde doen.
Laten we nu eens kijken naar de rijen waarvan de aanwijzingen een groene cirkel hebben. We weten dat er tussen groepen van dezelfde kleur minstens één vakje zit. Als je de aanwijzingen optelt zie je dat alles ingevuld kan worden.
2 zwart + 1 wit + 4 zwart + 1 wit + 2 zwart = 10
Dit heeft ons het laatste stukje van het blok van 6 zwarten gegeven in zowel de eerste als de laatste kolom, dus we kunnen de 2 hokjes gemarkeerd met een groene X nu wit maken.
De tweede rij heeft 8 vakjes beschikbaar die ingekleurd kunnen worden en omdat hier een groep van 8 nodig is kunnen we de twee overgebleven hokjes ook zwart maken.
Laten we nu eens kijken naar de vierde kolom. De aanwijzigingen zijn 3, 4 en 1. Tussen B en C zit al een zwarte groep van 4. Hieraan moet altijd een leeg vakje grenzen. B en C worden dus wit.

Onder de 4 zwarten moet een hokje van 1 zwart worden. Omdat de D alleen nog maar beschikbaar is, wordt deze ook zwart.

Op dezelfde manier komt er bovenaan een blok van 3 zwarten en omdat de B wit wordt zal de A zwart moeten zijn.
De met groen omcirkelde kolom is identiek en we kunnen de vorige stap hier herhalen.
In deze rij hebben we 3 blokken van 2 zwarten nodig.

We hebben aan de buitenkant twee enkele zwarte hokjes en omdat we groepen van twee nodig hebben moeten A en F zwart zijn.

Hierdoor zijn er nog maar twee lege vakjes over, dus C en D moeten ook zwart zijn.

Nu hebben we onze 3 groepen van 2 zwarten, dus moeten B en E wit zijn.
De benodigde gekleurde hokjes zijn in beide kolommen al gevuld , dus de overgebleven hokjes moeten wit zijn.
De aanwijzingen in deze rij zijn 2 en 2. Er zijn maar twee plaatsen beschikbaar voor deze groepen. Vul ze met zwart.
Deze 2 kolommen hebben de benodigde groepen van 8 zwarten, dus de resterende hokjes moeten wit zijn.
Nu zijn er nog 2 lege velden bovenaan en 2 lege velden onderaan over. Naar welke aanwijzing we ook kijken, alle vier de vakjes moeten zwart worden.
Het hele grid is gevuld. Hoe weten we of de puzzel correct is opgelost?
Als een puzzel goed is opgelost, zullen de genummerde hokjes en de rasterlijnen verdwijnen en hou je een afbeelding over.

Veel plezier!
Voorbeeld 1: Een eenvoudige puzzel  |  Voorbeeld 2: Een puzzel met driehoeken  |  Voorbeeld 3: Oplossen via meerdere lijnen
Voorbeeld 4: Oplossen met complexe logica (a)  |  Voorbeeld 5 : Oplossen met complexe logica (b)  |  Voorbeeld 6: Elimineren van kleuren
Voorbeeld 7: Complexe kleurenlogica  |  Voorbeeld 8: Nog meer kleurenlogica
Uitleg | Meer voorbeelden | Puzzelvenster | Vraag om hulp