Zasady i przykłady Griddlersów

Griddlersy to obrazki logiczne, które używaja wskazówek liczbowych wokół planszy do stworzenia obrazka.
Każda wskazówka podaje liczbę sąsiadujących ze sobą kwadratów o takim samym kolorze.
Grupa pięciu
Pomiędzy każdą wskazówką jest przynajmniej jeden pusty kwadrat.
Pusty Kwadrat
Wskazówki są od razu w prawidłowej kolejności.
Pomiędzy wskazówkami o różnych kolorach może, ale nie musi, być pusta przestrzeń.

Rozwiązywanie obrazka

Rząd 2: Wskazówki (3,1, z 1 pustym kwadratem (tłem) pomiędzy nimi wypełniaja dostępne 5 kwadratów.

Kolumna 5: Wskazówka 1 jest już na planszy. Można wypełnić resztę kolorem tła.

Rząd 3: Pozostały tylko 4 kwadraty do wstawienia wskazówki 4 na planszę.

Kolumna 4: Wskazówka 1 jest już na planszy. Można wypełnić resztę kolorem tła.
Rząd 4/5: Wskazówki )1,1, z jednym pustym kwadratem pomiędzy nimi, wypełniają dostępne 3 kwadraty.
Kolumna 2: Został tylko 1 kwadrat do ukończnie wskazówki 3 i ukończenia obrazka.
Zasady | Zobacz więcej przykładów | Okno Rozwiązywania | Pomoc w rozwiązywaniu