Przewodnik po obrazkach logicznych - Rozwiązywanie łamigłówek

Przykład 1: Prosta Układanka   Przykład 5: Myślenie Wielowymiarowe (b)
Przykład 2: Obrazek z Trójkątami   Przykład 6: Eliminowanie Kolorów
Przykład 3: Rozwiązywanie Wielu Linii (MLS)   Przykład 7: Wielowymiarowa Logika Kolorów
Przykład 4: Myślenie Wielowymiarowe (a)   Przykład 8: Więcej Logiki Kolorów

Przykład 1: Rozwiązywanie łatwego obrazka
(używając SLS - ang. single line solving, rozwiązywanie jednej linii)

Rozwiązywanie obrazków jest procesem eliminacji: wyliczasz, gdzie muszą znajdować się kolorowe kwadraty, a gdzie nie mogą. Jeśli będziesz tak postępował, kolejne rzędy i kolumny dadzą się kolejno rozszyfrować.

To jest łamigłówka, którą zamierzamy rozwiązać. Składa się ona z trzech kolorów. Dwa kolory będą tworzyć obrazek (czarny i czerwony), a trzeci kolor będzie białym tłem.

Rozwiążemy ten obrazek używając metody SLS (z ang. Jedno-Liniowe Rozwiązywanie) co oznacza, że będziemy się skupiać tlyko na jednej linii na raz.
Zacznijmy rozwiązywanie: Nie ma ustalonego punktu startowego. To, co robimy zazwyczaj na początku, to przejrzenie rzędów i kolumn w poszukiwaniu pól z najwyższymi numerami.

W tej łamigłówce widzimy, że są 3 rzędy poziome, które zawierają po 10 przylegających czarnych kwadratów, a skoro okno ma 10 pól szerokości, to nie potrzeba kalkulatora, aby stwierdzić, że w tych rzędach wszystki kwadraty będą zamalowane.
Następnie szukamy oczywistych pól. W tym przypadku są to 2 czerwone kwadraty przebiegające poziomo.

Kiedy przyjrzysz się numerowanym polom na górze okna, zobaczysz, że są tylko 2 kolumny pionowe, które zawierają czerwone kwadraty. Stąd 2 czerwone pola nie mogłyby znaleźć się nigdzie indziej niż w tych 2 kolumnach.
Teraz możemy bez problemu zapełnić 2 czarne bloki po 4 pola znajdujące się po obu stronach czerwonych pól, gdyż są tam dokładnie po 4 wolne pola.

Tak, moglibyśmy po prostu spojrzeć na ten rząd i powiedzieć 4+2+4=10 i wypełnić cały rząd od razu. To właśnie pokazuje, że nie ma ustalonego sposobu rozwiązywania, którego należy się trzymać. Wybór sposobu zeleży od tego, na co najpierw wolisz zwrócić uwagę.
Teraz spójrzmy na pierwszy rząd poziomo, w którym znajduje się blok 6 czarnych kwadratów.

Obrazki pokazują, że mamy pięć możliwości rozmieszczenia tego bloku.

Jednak widać, że bez względu na to, która możliwość będzie poprawna, 2 kwadraty zaznaczone zielonym X będą czarne, gdyż są zamalowane w każdym przypadku, więc nie ma możliwości, aby nie były czarne.
Zamalowujemy więc te 2 kwadraty w najwyższym rzędzie na czarno. Następnie widzimy, że ostatni rząd jest taki sam, czyli możemy zamalować te same 2 kwadraty.

Później, używając tej samej dedukcji, możemy zamalować 6 z wymaganych 8 kwadratów w drugim rzędzie.
Najprostszą metodą aby to zrobić jest policzenie 8 kwadratów od lewej strony i zamalowanie ósmego pola, pózniej policzenie 8 kwadratów od prawej strony i zamalowanie ósmego pola, a na koniec zamalowanie pól pomiędzy nimi.
Spójrzymy teraz na pierwszą kolumnę, która ma zawierać blok 6 czarnych kwadratów.

Aby blok był nieprzerwany, musimy wstawić czarny kwadrat w miejsce zielonego X.
Po zamalowaniu tego pola mamy 5 z 6 wymaganych pól dla tej kolumny.

To oznacza, że jeszcze tylko 1 czarne pole będzie potrzebne, więc górny kwadrat i dwa dolne muszą być białe, gdyż blok 6 pól nie sięgnie tak daleko.
Ostatnia kolumna jest identyczna jak pierwsza, czyli możemy zrobić to samo.
Teraz spójrzmy na rząd z numerami wziętymi w zielone kółko. Wiemy, że bloki tego samego koloru muszą mieć canajmniej jedną przerwę pomiędzy sobą, więc prosta arytmetyka powie nam, że wszystkie 10 pól można odpowiednio zamalować.
2 czarne + 1 białe + 4 czarne + 1 białe + 2 czarne = 10
To dało nam wymagane bloki po 6 pól w pierwszej i ostatniej kolumnie, więc możemy zamalować na biało 2 kwadraty zaznaczone zielonym X.
Drugi rząd od góry obecnie zawiera tylko 8 pól dostępnych, które można zamalować, a skoro rząd wymaga bloku 8 czarnych kwadratów, to można założyć, że oba szare kwadraty po bokach 6 wcześniej zamalowanych pól również muszą być czarne.
Teraz spójrzmy na czwartą kolumnę. Potrzeba nam 3,4 i 1. Skoro mamy już blok 4 czarnych pól pomiędzy B a C, a najdłuższy dozwolony blok w tej kolumnie ma mieć 4 pola i tylko jeden blok o tej długości jest wymagany, to to jest właśnie to. Ponieważ potrzebujemy conajmniej jedno pole puste z każdej strony bloku, to pola B i C muszą być białe.

Gdzieś poniżej bloku 4 czarnych pól znajduje się jeszcze jedno czarne pole, a skoro D jest jedynym wolnym polem odkąd C zamalowaliśmy na biało, to pole D musi być czarne.

Podobnie, na górze ma się znajdować blok 3 czarnych pól, a skoro B jest białe, to A musi być czarne.
Teraz sytuacja jest taka, jak na obrazku i ponownie widzimy, że mamy drugą kolumnę taką samą jak przed chwilą rozwiązana. Więc robimy z nią to samo, co w poprzednim kroku.
W tym rzędzie potrzebujemy bloki 2 czarnych pól.

2 białe pola które już mamy pomogą nam w rozwiązaniu. Mamy po jednym czrnym polu na każdym końcu rzędu, a skoro bloki mają mieć po 2 pola to pola A i F muszą być czarne.

Zostaje nam tylko jedno miejsce w tym rzędzie gdzie zmieściłby się blok 2 pól, więc C i D także należy zamalować na czarno.

Ponieważ mamy już 3 wymagane bloki, to B i E muszą być zamalowane na biało.
Wszystkie wymagane kolorowe pola są już wypełnione w tych kolumnach, a więc szare pola należy zamalować na biało.
Wskazówki w tym rzędzie to 2 i 2. Są tylko 2 dostępne dla nich miejsca. Zamalujmy je na czarno.
Obie kolumny mają już 8 zapełnionych pól, więc pozostałe szare pola muszą być zatem białe.
Teraz pozostały nam 2 szare kwadraty na górze i 2 szare na dole. Bez względu na to, czy skorzysta się ze wskazówek podanych z boku, czy u góry planszy, okaże się, że wszystkie te pola muszą być czarne.
Wszystkie pola są wypełnione. Skąd wiemy, że rozwiązanie jest prawidłowe?
Jeśli wszystko rozwiązane jest poprawnie, wszystkie numerowane pola i linie na planszy znikną pozostawiając tylko obrazek.

Miłej zabawy!
Przykład 1: Prosta Układanka  |  Przykład 2: Obrazek z Trójkątami  |  Przykład 3: Rozwiązywanie Wielu Linii (MLS)
Przykład 4: Myślenie Wielowymiarowe (a)  |  Przykład 5: Myślenie Wielowymiarowe (b)  |  Przykład 6: Eliminowanie Kolorów
Przykład 7: Wielowymiarowa Logika Kolorów  |  Przykład 8: Więcej Logiki Kolorów
Zasady | Zobacz więcej przykładów | Okno Rozwiązywania | Pomoc w rozwiązywaniu