G-súboj/T-súboj - Pomocník

Poznámka: Všetky informácie o G-súboji sa vzťahujú aj na T-súboj

Turnaj G-súboj (G-Match) je séria súbojov, ktoré sa konajú v sobotu. Každý súboj sa koná v inú dennú hodinu, kým nedokončíme 12- alebo 24-hodinový cyklus. Ak chcete vedieť, kedy bude nasledujúci súboj, sledujte Novinky.

Súboj môže pozostávať z 5 - 15 krížoviek. Väčšina z nich je dostatočne ľahká na to, aby ich dokázali vyriešiť všetci. Krížovky spúšťa systém a uverejňuje ich v rôznych režimoch: po jednej každých 5 - 10 minút, všetky naraz, niekoľko krížoviek v rozličných časoch.

Súboj zvyčajne trvá hodinu. Niektoré súboje sú náročnejšie a trvajú dlhšie.

Kde sú krížovky súboja?

Krížovky G-súboja/T-súboja môžete riešiť cez web alebo cez aplet iGridd.

Ak používate web, v menu otvorte stránku G-súboj alebo T-súboj.
Ako sme už spomínali, krížovky sa môžu uverejňovať v niekoľkých skupinách. Preto keď budete hrať, budete musieť túto stránku obnoviť, aby ste sa dostali k zoznamu nových krížoviek súboja. Upozorňujeme vás, že v zozname sa môžu nachádzať niektoré krížovky z predchádzajúceho týždňa.

Ak používate aplet iGridd, otvorte kategóriu G-súboj alebo T-súboj a stláčajte tlačidlo Obnoviť, kým sa nezobrazia nové krížovky.

Kedy bude ďalší súboj?

Ak chcete vedieť, kedy sa bude konať ďalší G-súboj, sledujte Novinky.

Časy sa udávajú v GMT (Greenwich Mean Time). Hodiny sa nemenia v lete ani v zime. V pravom hornom rohu každej stránky sa zobrazuje GMT dátum a čas. Porovnajte si ho s vlastným časom a podľa toho zistíte presnú hodinu súboja.

Pozícia v krížovkách

Na stránke G-súboja/T-súboja v prepojeniach Najlepší hráči pod krížovkami sa zobrazujú mená prvých 200 používateľov, ktorí vyriešili krížovku.

Čas riešenia v Zoznamoch najlepších hráčov

Čas sa počíta od chvíle, kedy bola krížovka vydaná, do chvíle, kým ju nevyriešite. Napríklad: Ak ste začali riešiť krížovku 2:00 minúty po uverejnení a vyriešenie vám trvalo 2:30 minút, uvidíte čas 00:04:30 (2:00 + 2:30 = 4:30 minút).

Nemusíte byť rýchly riešiteľ, aby ste mohli hrať súboje. Ak však chcete získať čo najvyššie umiestnenie, musíte prísť včas.

Dôležitá poznámka: Keď vyriešite krížovku súboja, neriešte ju znova, kým sa turnaj neskončí. Ak vyriešite krížovku súboja po druhý raz, zaznamenaný dátum vyriešenia sa zmení a vaše skóre spolu s pozíciou sa zmenia.

Ako sa počítajú body?

Hráč, ktorý vyriešil krížovku ako 1., získava 200 bodov.
Hráč, ktorý vyriešil krížovku ako 2., získava 199 bodov.
...
Hráč, ktorý vyriešil krížovku ako 199., získava 2 body.
Hráč, ktorý vyriešil krížovku ako 200., získava 1 bod.

Čím väčšieho počtu súbojov sa zúčastníte, tým viac bodov získate.

Najlepší hráči sveta a podľa krajín

Sumár bodov každého hráča sa zobrazí na stránke Najlepší hráči G-súboja alebo na stránke Najlepší hráči T-súboja.

Na stránke sa zobrazuje celkové skóre a pozícia zo všetkých súbojov a z každého súboja zvlášť. Zobrazuje sa aj skóre a pozícia každého súboja a všetkých súbojov podľa krajín.

Uznanie

Ak patríte k Najlepším 200 hráčom sveta alebo k Najlepším 3 hráčom vašej krajiny, uzanie o vašom skóre sa objaví na stránke Moje štatistiky.

Certifikáty

Víťazi na prvom, druhom a treťom mieste v rámci celého sveta a v rámci jednotlivých krajín získajú Certifikát výkonu (Certificate of Achievement).

Ak ste sa umiestnili na prvom/druhom/treťom mieste, choďte na stránku Moje štatistiky, pozrite do časti Certifikát a kliknutím na symbol získate svoj certifikát.

Tešíme sa na vás v ďalšom súboji! :-)