Pravidlá a príklady maľovaných krížoviek

Maľované krížovky (griddlers) sú logické hlavolamy, pri ktorých je okolo mriežky umiestnená legenda s číslami, a pomocou nich sa vytvorí obrázok.
Každé číslo v legende určuje počet za sebou nasledujúcich štvorčekov rovnakej farby.
Skupina 5
Medzi jednotlivými skupinami je vždy minimálne jeden prázdny štvorček.
Prázdny štvorček
Čísla v legende sú už usporiadané v správnom poradí.
Skupiny s rôznymi farbami môžu a nemusia byť oddelené prázdnym štvorčekom.

Riešenie maľovanej krížovky

Rad 2: Súčet čísel legendy (3,1) s 1 prázdnym štvorčekom (farba pozadia) medzi nimi je rovný 5 štvorčekom, ktoré sú k dispozícii.

Stĺpec 5: Číslo legendy 1 je už v mriežke. Zvyšné štvorčeky daného stĺpca môžeme vyplniť farbou pozadia.

Rad 3: V mriežke ostali už len 4 štvorčeky, do ktorých môžeme umiestniť číslo legendy 4.

Stĺpec 4: Číslo legendy 1 je už v mriežke. Zvyšné štvorčeky daného stĺpca môžeme vyplniť farbou pozadia.
Rady 4/5: Súčet čísel legendy (3,1) s 1 prázdnym štvorčekom medzi nimi je rovný 3 štvorčekom, ktoré sú k dispozícii.
Stĺpec 2: Na doplnenie čísla legendy 3 ostáva už len 1 štvorček. Krížovka je vyriešená.
Pravidlá | Pozrite si ďalšie príklady | Okno riešenia | Pomoc pri riešení