Príručka Griddlers - Riešenie krížoviek

Príklad 1: Jednoduchý obrázok   Príklad 5: Komplexná logika (b)
Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi   Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 3: Multi-riadkové riešenie   Príklad 7: Komplexná logika s farbami
Príklad 4: Komplexná logika (a)   Príklad 8: Ďalšia logika s farbami

Príklad 1: Riešenie jednoduchých obrázkov
(Použitím JRR - Jednoriadkové riešenie)

Riešenie krížovky je viac-menej proces vyraďovania. Zistíme, ktoré štvorce treba vyfarbiť a ktoré sa vyfarbiť nesmú. Postupne sa budú odhaľovať ďalšie možnosti riešenia v iných riadkoch a stĺpcoch.

Toto je krížovka, ktorú ideme vyriešiť. Krížovka pozostáva z 3 farieb. Dve farby tvoria obrázok (čierna a červená) a tretia farba - biela - je farba pozadia.

Krížovku vyriešime pomocou metódy SLS (Single Line Solving - jednoriadkové riešenie), čo znamená, že budeme pracovať vždy len s jedným riadkom.
Najprv nájdeme riadky alebo stĺpce, ktoré majú v legende veľké čísla.

V tejto krížovke máme 3 riadky s legendou 10, čo znamená, že za sebou musíme vyfarbiť 10 čiernych štvorcov. Keďže mriežka má šírku 10 štvorcov, budú všetky štvorce v daných riadkoch čierne.
Ďalej hľadáme očividné skupiny v legende, v tomto prípade ide o 2 červené štvorce, ktoré potrebujeme v riadku.

Ak sa pozrieš na očíslované štvorce hore pozdĺž, nájdeš len 2 stĺpce, v ktorých sú červené štvorce. Preto blok z 2 červených štvorcov môžeme umiestniť iba priamo pod týmito 2 stĺpcami.
Teraz môžeme jednoducho doplniť dva bloky 4 čiernych štvorcov, ktoré sú po oboch stranách červených štvorcov, keďže sú tam práve 4 voľné štvorce na každej strane.

Iný spôsob riešenia tohto riadku je pozrieť sa na legendu, spočítať 4+2+4=10 a riadok doplniť.
Teraz sa pozrime na riadok, ktorý má v legende 6.

Tieto obrázky ukazujú, že existuje päť rôznych možností, kde môže byť blok 6 čiernych štvorcov.

Nech je správna ktorákoľvek z piatich možností, 2 štvorce označené zelenými X budú čierne, lebo sú čierne v každej z daných možností.

Iný spôsob riešenia takýchto legiend je prekrývajúce sa počítanie:

Odpočítajte 8 štvorcov zľava a vyplňte 8. štvorec. Potom odpočítajte 8 štvorcov sprava a vyplňte 8. štvorec. Napokon vyfarbite čiernou všetky štvorce medzi týmito dvoma.
Pomocou teórie vysvetlenej vyššie môžeme vyfarbiť 2 čierne štvorce legendy 6 vo vrchnom aj spodnom riadku.

Takisto môžeme vyfarbiť čiernou 6 z potrebných 8 štvorcov v legende 8 v druhom riadku.
Pozrime sa na prvý stĺpec, kde má byť 6 čiernych štvorcov. Aby bol blok súvislý, na mieste zeleného X musí byť čierny štvorec.
Teraz máme už 5 z požadovaných 6 štvorcov v stĺpci.

Znamená to, že už potrebujeme len 1 čierny štvorec. Horný štvorec a 2 posledné štvorce musia byť biele, lebo blok 6 štvorcov na tieto miesta nedosiahne.
Posledný stĺpec je rovnaký ako prvý, takže môžeme použiť rovnaký postup.
Pozrime sa na riadok s legendou v zelenom krúžku. Vieme, že bloky jednej farby musia byť oddelené aspoň jedným voľným miestom, takže všetkých 10 štvorcov v riadku môžeme vyplniť.
2 čierne + 1 biely + 4 čierne + 1 biely + 2 čierne = 10
Teraz máme doplnené požadované bloky 6 čiernych v prvom a poslednom stĺpci, takže môžeme zvyšné 2 štvorce označené zeleným X vyfarbiť bielou.
V druhom riadku máme teraz k dispozícii 8 štvorcov, ktoré môžeme vyfarbiť. Podľa legendy má mať tento riadok vyfarbených 8 štvorcov, preto oba šedé štvorce na koncoch musíme vyfarbiť čiernou.
Pozrime sa teraz na štvrtý stĺpec. Legendu tvoria 3, 4 a 1 štvorec. Všimnite si, že medzi B a C už je vyfarbený blok 4 štvorcov. Keďže v legende je len jedna 4 a táto musí byť oddelená minimálne jedným prázdnym štvorcom z každej strany, B a C musia byť biele.

Pod legendou 4 je legenda 1. Keďže k dispozícii máme už len štvorec D, musí byť čierny.

Podobne potrebujeme vyplniť blok 3 čiernych hore a keďže B je biele, A musí byť čierne.
Všimnite si, že stĺpce označený zelenou je úplne rovnaký. Zopakujeme teda postup z predošlého kroku.
V tomto riadku potrebujeme tri bloky 2 čiernych štvorcov.

Máme samostatné čierne štvorce na oboch koncoch riadku a keďže to musia byť bloky 2 čiernych, A a F musia byť čierne.

Ostalo nám len jedno miesto v riadku, kde ešte môže byť blok 2 čiernych, takže C a D musia byť čierne.

Teraz už máme tri bloky 2 čiernych, takže B a E musia byť biele.
V oboch stĺpcoch sme vyplnili všetky potrebné štvorce podľa legendy, takže posledný šedý štvorec v oboch stĺpcoch bude biely.
Legenda v tomto riadku je 2 a 2. Pre tieto bloky máme k dispozícii len 2 miesta. Vyplňte ich čiernou.
Oba stĺpce majú teraz požadovaných 8 čiernych, takže zvyštné šedé štvorce musia byť biele.
Ostali nám 2 šedé štvorce hore a 2 šedé štvorce dole. Či použijeme legendu v riadku alebo v stĺpci, aj tak zistíme, že všetky tieto štvorce musia byť čierne.
Mriežka je vyplnená. Ako však zistíme, či sme krížovku vyriešili správne?
Ak je krížovka vyriešená správne, legenda spolu s mriežkou zmiznú a ostane nám len obrázok.

Príjemnú zábavu!
Príklad 1: Jednoduchý obrázok  |  Príklad 2: Obrázok s trojuholníkmi  |  Príklad 3: Multi-riadkové riešenie
Príklad 4: Komplexná logika (a)  |  Príklad 5: Komplexná logika (b)  |  Príklad 6: Eliminácia farieb
Príklad 7: Komplexná logika s farbami  |  Príklad 8: Ďalšia logika s farbami
Pravidlá | Pozrite si ďalšie príklady | Okno riešenia | Pomoc pri riešení