Návody

Čo sa SMIE a čo NESMIE pri vytváraní krížoviek.

Obsah a kvalita

Zreteľný obrázok

Krížovky musia obsahovať obrázok, ktorý dáva zmysel. Rôzne štvorce alebo náhodné čiary nie sú zaujímavé na riešenie. Pozri príklad.

Text

Ak chcete poslať odkaz, urobte to pomocou obrázka, nielen textu.

Abeceda

Abecedná séria sa prijíma, iba ak sú písmená ozdobené alebo je k nim pripojený obrázok a sú určené pre tému Štúdium angličtiny

Jednoduchosť

Jednoduché obrázky domov, smajlíkov, lodiek, kvetov atď. sa akceptujú len zriedkavo. Pokúste sa oživiť obrázok a spraviť ho svojím spôsobom jedinečným.

Vlajky zvyčajne pozostávajú z 2 alebo 3 pásov farieb a výsledkom nie je naozajstná krížovka. Keďže chceme zachovať nezaujatosť, neprijímame nijaké vlajky.

Trojuholníky

Používajte trojuholníky na uhladenie a skrášlenie obrázka, nie ako "farbu", ktorou chcete vyplniť veľké oblasti. Krížovky s príliš veľkým množstvom trojuholníkov sa občas ťažko riešia. Pozri príklad.

Symetria

Úplne symetrické krížovky sú veľmi predvídateľné na riešenie. Akceptujú sa len vtedy, ak sú určené pre krížovky kiddlers. Pokúste sa vytvoriť krížovky na malej mriežke a zvoliť vhodný námet pre deti.

Citlivosť

Krížovky rieši medzinárodné spoločenstvo ľudí vrátane detí. Buďte k sebe ohľaduplní. Osobne alebo všeobecne urážlivé krížovky nie sú akceptované, rovnako ani obscénne, politické a misionárske obrázky.

Duplikáty

Je ťažké vedieť, ktoré obrázky (krížovky) už máme on-line. Najlepšie je použiť Témy. Napríklad, ak chcete vytvoriť krížovku Pikachu, choďte do Animované a komiksy: Animácia: Japonské animácie: Pokémon. Prezrite si názvy alebo dajte vyhľadať heslo "pikachu".

Prevrátené obrázky (ako tieto Psy) sa považujú za duplikáty. Krížovky majú identickú legendu, ibaže v opačnom poradí. Na ich vyriešenie je potrebná rovnaká logika.

Technické záležitosti


Farba pozadia

Farba pozadia určuje prázdne štvorčeky krížovky. Vždy si zvoľte farbu najväčšej oblasti. Krížovka bude lepšia a pri riešení bude vyžadovať viac logiky.

V príklade Loď je hlavnou farbou čierna. Keď zvolíme čiernu ako farbu pozadia, ateliér vytvorí obrázok, ktorý sa zdanlivo "nedá" validovať.

Ak zvolíme bielu, krížovka sa dá vyriešiť. Avšak jedno z pravidiel riešenia čierno-bielych krížoviek je "Medzi dvoma legendami je aspoň jeden prázdny štvorec (pozadie)".

Ak sa pozorne pozrieme na obrázok, zbadáme, že pozostáva väčšinou z 1 pixla bielych čiar. Keďže pozadie je biele, z krížovky sa stáva vyplňovačka a riešiteľ na jej vyriešenie nepotrebuje logiku. Pozri príklad. Všimnite si, že rozmer mriežky je 40x40 a súčet v legende vo vysvietených riadkoch a stĺpcoch je 40.

Pridali sme pár čiar a štvorcov, aby bola Loď riešiteľná, výsledkom je dobrá logická krížovka. Pozri príklad.

Orezávanie

Je dôležité odstrániť plné čiary pozadia okolo obrázka. Ak tieto plochy necháme tak, zmenia sa v krížovke na prázdne riadky legendy.

Pozrime sa na obrázok Zimnej scény (rozmer - 50x50).
V spodnej časti má 12 plných čiar. Tieto riadky môžeme orezať (rozmer 50x38).
Môžeme pridať aj detaily a spraviť v krížovke mriežku, ktorá je násobkom 5 (rozmer - 50x45).

Nedostatok farby pozadia po orezaní

Pozrime sa na Hrušky.
Ak za farbu pozadia zvolíme čiernu, rovné čiary navrchu a naspodku sa zmenia na prázdne riadky legendy. Pozri príklad.

Preto musíme najprv odstrániť tieto čiary. Avšak po odstránení nás ateliér upozorní: "nedostatok farby pozadia". Môžeme do obrázka doplniť čiernu, alebo môžeme ako farbu pozadia určiť inú farbu.

Najlepšia farba pozadia pre tento obrázok je zelená, lebo pokrýva najväčšiu časť mriežky. Pozri príklad.

Zreteľnosť

Keď si vezmete plnofarebný obrázok a použijete grafický nástroj na zníženie počtu farieb na 8, výsledkom je zvyčajne nejasný obrázok s mnohými 1-pixlovými farbami. Každý pixel sa zmení na legendu, ktorá potom obsahuje priveľa "1".

Pôvodný obrázok Vtáka mal 256 farieb. Zmenšili sme počet farieb na 8 a vytvorili z neho krížovku. Pozri príklad. Pozrite na 13. stĺpec sprava. Počet štvorcov v legende je 21. Počet prázdnych štvorcov v mriežke je 25. Je to jeden nudný stĺpec.

Vyčistili sme obrázok, použili len 5 farieb a zmenili sme náhodné štvorce na plné čiary a oblasti farieb. Výsledkom je príjemná krížovka. Pozri príklad.

Pri veľkých mriežkach, ako napr. pri Mačke, je potreba vyčistiť obrázok priam nevyhnutná. Ak to nespravíme, krížovka bude obsahovať priveľa dlhých čiar s legendou. Používatelia sa možno vzdajú a krížovku nevyriešia, lebo vyžaduje priveľa namáhavej práce. Pozri príklad: Legenda vľavo | Legenda hore

Viacobrázkové krížovky

Rozmer obrázka

Prvým krokom pri vytváraní viacobrázkovej krížovky je určenie vhodnej veľkosti pre obrázok. Ak je obrázok veľký a chýbajú mu detaily, jednotlivé časti budú z veľkej časti vyplňovačky. Riešitelia budú musieť rátať veľké čísla a kresliť dlhé čiary.

Tipy na určenie vhodnej veľkosti:

  • Zmenšite rozmery obrázka čo najväčšmi, až kým nezačne strácať detaily.
  • Priblížte si obrázok a pozrite na čiary nakreslené v obrázku. Ak sú široké (2 pixle a viac), obrázok zmenšite.

Kvalita obrázka

Riešenie viacobrázkovej krížovky vyžaduje viac času a úsilia. Riešitelia očakávajú pôsobivý výsledok vzhľadom na svoj výkon.

Kvalita obrázka sa dá dobre otestovať naimportovaním do ateliéru a validovaním. Ak má väčšina častí relatívne malý počet bodov, obrázok neobsahuje dostatok detailov, aby bol zaujímavý.

Pridajte do obrázka detaily, čím vytvoríte z každej časti viacobrázkovej krížovky zábavný hlavolam.


Vyvážené časti

Najčastejšou chybou pri vytváraní viacobrázkových krížoviek je rozdelenie obrázka na nevyvážené časti.

Obrázok The Dancers (Tanečníci) má veľkosť 60 x 60. Po naimportovaní obrázka ho ateliér automaticky rozdelí na tieto 4 časti:

1 - 50x50
2 - 10x50
3 - 50x10
4 - 10x10

Iba časť 1 je skutočná krížovka. Časti 2, 3 a 4 nie sú veľmi atraktívne na riešenie.

Zmenili sme rozmery na 30 x 30, čím sme dostali 4 rovnaké časti a 4 dobré krížovky.

Orezávanie a vyváženie

Odstránenie nadbytočného pozadia okolo obrázka je nevyhnutné. Nezabudnite, že po kažkom orezaní ateliér rozdelí jednotlivé časti znova na 50x50. Budete znova musieť zmeniť rozmery, aby ste získali vyvážené časti.

Mriežky, ktoré sú násobkom 5

Viacobrázkové krížovky sú lepšie, ak jednotlivé časti obsahujú mriežku, ktorá je násobkom 5, napr.: časti s rozmermi 30x35 sú lepšie ako 29x34.
Extrémne multikrížovky musia obsahovať mriežku, ktorá je násobkom 5.

Vlastný duplikát

Ak je obrázok pri viacobrázkových krížovkách úplne symetrický, výsledkom sú duplikáty.

Pozrime sa na Medveďa.
Obrázok je úplne identický v oboch rozmeroch. Časť X1 sa rovná časti Y1; časť X2 sa rovná časti Y2.

Horné dve krížovky majú identickú legendu, iba prevrátenú. Rovnako je to aj so spodnými dvoma krížovkami. Takže sme vlastne zduplikovali krížovku dvakrát.Rámčeky

Prázdne časti sú bežným problémom pri vytváraní viacobrázkových krížoviek. Niekedy sa tento problém zdanlivo vyrieši pridaním rámčeka okolo obrázka.

Na obrázku Nymfy je 6 prázdnych častí (označené písmenom X). Ak nakreslíme čiernu čiaru na ľavý/horný/pravý okraj, ateliér nám umožní odoslať krížovku. Avšak ani jedna z týchto častí nie je skutočná krížovka, lebo obsahujú len jednu vodorovnú a/alebo jednu zvislú čiaru.

Ak aj pridáme ozdobnejší rám, napríklad:

viacobrázková krížovka nebude prijatá, lebo sú tam teraz 3 duplikáty.

Preto vo viacobrázkových krížovkách nepovoľujeme rámčeky. Jediným riešením je pridanie naozajstných detailov.

Veľa šťastia!