Ako používať aplikáciu Číselných logických hlavolamov

Všeobecne:

Hru spustíte tak, že myšou sa premiestnite nad bunku mriežky a napíšete číslo.
Po mriežke sa môžete pohybovať hore/dole doľava/doprava šípkami na klávesnici - alebo len presuňte myš.

Ľavým tlačidlom myši otvorte podmenu a zvoľte číslo. Podmenu vám tiež umožňuje vymazať číslo, ktoré ste zadali (obrázok gumy).
Pravým tlačidlom myši otvorte podmenu značiek ceruzkou.
Spätným tlačidlom (backspace) môžete vrátiť 1 až 1000 krokov.

Stlačením medzerníka vymažte plné číslo alebo všetky značky ceruzkou v bunke. Vo väčšine hlavolamov môžete použiť aj číslicu 0.
Ak máte napísaných viacero číslic v bunke a chcete vymazať len jednu, napíšte len číslicu, ktorú chcete vymazať.

Body označujú počet prázdnych buniek v mriežke.

Náročnosť - ak hlavolamy zoradíte podľa stredného času, uvidíte, ktoré sú ťažšie alebo ľahšie.

Lišta nástrojov


 1. Počas riešenia môžete skontrolovať hlavolam. Avšak každá "kontrola" znižuje skóre o 1 bod (pokuta).
  Po vyriešení hlavolamu je skóre:

  Celkový počet bodov
  mínus
  Celkový počet pokút

  Hlavolamy môžete riešiť znova, ale pôvodné skóre ostane rovnaké a ak aj vyriešite hlavolam znova, nezískate plný počet bodov.
 2. Vymazať hlavolam a reštartovať časovač.
 3. Predplatitelia si môžu uložiť až 50 hlavolamov.
  Ostatní si môžu uložiť len 1 hlavolam. Musia však byť opatrní, lebo ak si uložia iný hlavolam, predchádzajúci uložený záznam sa vymaže.
 4. Vymazať uloženú verziu hlavolamu.
 5. Priblížiť a zväčšiť zobrazenie.
 6. Oddialiť a zmenšiť zobrazenie.
 7. Pozastaviť/Hrať.
 8. Vrátiť.
 9. Vykonať znova.
 10. Značky ceruzkou - Medzi číslami a značkami ceruzkou prepínajte stláčaním tlačidla . (bodka).
 11. PDF - Dostupné pre predplatiteľov.