gbrow_categories gbrow_filters gbrow_tableOfPuzzles gbrow_NavigationBar ig_tree_slots

iGridd - Ten najlepší applet

Záložka Zoznam

(Kliknutím na červené číslo sa dostanete priamo na informáciu o danej položke.)

Kategórie

Existujú dva druhy krížoviek: Čierno-biele (2 farby) a Farebné (3-8 farieb).

Jednoduché krížovky sú rozdelené do týchto podkategórií:
Malé Šírka*Výška je menej ako 400 štvorčekov.
Stredné Šírka*Výška je medzi 400 a 1 225 štvorčekmi.
Veľké Šírka*Výška je väčšia ako 1 225 štvorčekov.
Kiddlers Špeciálna kategória pozostávajúca z ľahkých krížoviek vhodných aj pre deti.
G-súboj Zvláštna kategória pre týždenný turnaj, ktorý sa koná v chatovacej miestnosti. Krížovky sa objavujú v tejto kategórii len počas turnaja a po 12 hodinách budú dostupné pre všetkých užívateľov.
Hľadaj Používa sa na vyhľadávanie krížoviek tromi spôsobmi:
ID - Napíšte ID krížovky.
Autor - Napíšte presné meno autora.
Popis - Napíšte celé slovo alebo časť slova.
Existujú tri kategórie vyhľadávania podľa typu krížovky: maľované krížovky, viacobrázkové krížovky a triddlers. Ak sa vám nepodarilo získať očakávané výsledky, skontrolujte kategóriu, v ktorej vyhľadávate, alebo informáciu, ktorú ste napísali.
Uložené krížovky Zoznam krížoviek, ktoré ste si uložili online.
Môžete si uložiť až 50 (jednoduchých a viacobrázkových) krížoviek a až 50 triddlerov.
Ak chcete vymazať uloženú krížovku, choďte do záložky Podrobnosti konkrétnej krížovky a kliknite na tlačidlo Zmazať uložené.
Lokálne uložené Zoznam krížoviek, ktoré ste si uložili na počítači.
Uložené zoznamy Prečítajte si viac
  Obnoviť  
Používa sa na obnovenie zoznamu a získanie aktualizovaných štatistík o obľúbenosti a stredného času alebo čerstvo uverejnených krížoviek.

Filtre

Používajú sa na výber krížoviek podľa vašej voľby.
  Reset  
Po kliknutí na toto tlačidlo obnovíte všetky Filtre a vrátite sa do úplného zoznamu krížoviek v danej kategórii.

Tabuľka krížoviek

Otvorenie krížovky:

Dvojitým kliknutím na riadok sa otvorí stránka s podrobnosťami krížovky.

Usporiadanie zoznamu krížoviek:

Kliknutím na bunku hlavičky (ID, Popis, Autor, atď) zoradíte zoznam vo vzostupnom poradí.
Ďalším kliknutím zoradíte zoznam v zostupnom poradí.

Úprava šírky stĺpcov:

Umiestnite myš medzi dve bunky. Podržte a potiahnite ju doprava alebo doľava, čím zväčšíte alebo zmenšíte šírku stĺpca.

Úprava umiestnenia stĺpcov:

Stlačte bunku hlavičky, presuňte ju doprava alebo doľava a umiestnite ju na nové miesto.
Systém uloží toto poradie ako vaše predvolené nastavenie.
Stlačením tlačidla Obnoviť pôvodné nastavenia (posledná položka v menu vľavo) sa obnovia pôvodné nastavenia systému.

Farebné indikátory:

Krížovka nie je vyriešená.
Krížovka je vyriešená, ale nehlasovali ste.
Krížovka je vyriešená a hlasovali ste.

Navigačný panel

Používajte na jednoduchý pohyb medzi krížovkami:
Prvá | Predchádzajúca | Ďalšia | Posledná.

Navigačný panel má posuvnú oblasť.

Posuvná oblasť (Drag Area) vám umožňuje posúvať lištu na obrazovke. Stlačte a podržte tlačidlo myši a potom pohnite myšou.
Lištu môžete vytiahnuť z rámčeka a urobiť z nej plávajúce okno. Ak toto okno zavriete (kliknutím na X), plávajúce okno sa vráti na svoje miesto.
Môžete ho presunúť aj na iné miesto na obrazovke (vľavo, vpravo, nadol).

Ak ste umiestnili navigačný panel do inej oblasti, systém to uloží ako vaše predvolené nastavenie.
Stlačením tlačidla Obnoviť pôvodné nastavenia (posledná položka v menu vľavo) sa vrátite k pôvodným nastaveniam systému.

Uložené zoznamy

Všeobecné zoznamy:
Vyfiltrujte si zoznam a usporiadajte si poradie, potom kliknite na tlačidlo Uložiť vybraný zoznam a pomenujte ho, ako chcete. Môžete použiť aj slovenčinu.

Zoznamy vytvorené hľadaním:
Systém vám umožňuje ukladať si zoznamy, ktoré dostanete vyhľadávaním. Je to užitočné na vytváranie zoznamov krížoviek vytvorených vaším obľúbeným autorom. Vyhľadajte si meno autora, vyfiltrujte a roztrieďte zoznam a uložte ho.

Môžete si uložiť až 25 rôznych zoznamovMôžete si uložiť až 25 rôznych zoznamov

Otvorenie uloženého zoznamu:
Zoznamy sú uložené v kategórii Uložené zoznamy v menu naľavo. Otvorte kategóriu a kliknutím na jeden z uložených zoznamov ho otvoríte.

Zmena uloženého zoznamu:
Otvorte zoznam a zmeňte filtrovanie a triedenie. Kliknite na tlačidlo Uložiť vybraný zoznam a pomenujte ho rovnakým názvom.
Systém sa vás opýta: "Chcete prepísať zoznam?" Kliknutím na tlačidlo Áno aktualizujete zoznam.

Vymazanie uloženého zoznamu:
Otvorte kategóriu Uložené zoznamy a kliknite pravým tlačidlom myši na uložený zoznam.
Zobrazí sa hlásenie "Vymazať tento zoznam". Kliknite naň.
Systém sa vás spýta: "Naozaj chcete vymazať?" Kliknutím na tlačidlo Áno vymažete zoznam.

Záložka Podrobnosti

Táto stránka obsahuje všetky podrobnosti krížovky.

Skryť/Ukázať popis a tému
Popis Skryť
Téma Skryť

Označte, hide ak chcete skryť opis a/alebo tému krížovky.
Ak sa rozhodnete skryť popis/tému, systém toto nastavenie uloží ako vaše predvolené.

Odznačte, show ak chcete opäť vidieť popis/tému, alebo stlačte tlačidlo Obnoviť pôvodné nastavenia (posledná položka v menu vľavo), čím sa obnovia pôvodné nastavenia systému.

Profil autora:
Po kliknutí na meno autora získate jeho osobné informácie a údaje o vyriešených/vytvorených krížovkách.

Vymazať uložené krížovky:

Po uložení krížovky sa zobrazí nové tlačidlo:   Zmazať uložené  

Použite ho na vymazanie uloženého záznamu.
Keď krížovku vyriešite, uložený záznam sa vymaže a tlačidlo automaticky zmizne.

Priblíženie/Oddialenie vyriešenej krížovky:
Kliknite pravým tlačidlom na obrázok vyriešenej krížovky. Potom pomocou tlačidiel Priblížiť/oddialiť môžete zväčšiť alebo zmenšiť rozmery obrázka.

Navigačný panel:

Ak chcete prejsť na ďalšiu krížovku, môžete použiť tieto tlačidlá a nemusíte sa pre to vracať do záložky Zoznam.

Stránka Podrobnosti pri viacobrázkových krížovkách:
Ľavá časť tejto strany je rozdelená na dve sekcie:

Vrchná sekcia - všeobecné podrobnosti: Celkový počet bodov, Počet ľudí, ktorí vyriešili celú viacobrázkovú krížovku, Celkový stredný čas a váš celkový čas.

Spodná sekcia - podrobnosti o každej časti.

Dvojitým kliknutím na riadok sa otvorí stránka s podrobnosťami krížovky.

Našli ste chybu?:
Ak nájdete chybu v krížovke alebo v popise, ak je krížovka umiestnená v nesprávnej téme alebo ak narazíte na nevhodný komentár, pošlite správu kliknutím na túto ikonku

Záložka Pozrieť

Táto stránka je navrhnutá výlučne pre viacobrázkové krížovky.

Pravým kliknutím na časť otvoríte toto menu:

Otvoriť túto časť  Týmto tlačidlom prejdete na stránku Podrobnosti, kde si môžete pozrieť podrobnosti o časti.
Pozrieť túto časť  Týmto tlačidlom sa môžete pozrieť na jednotlivé časti s možnosťou priblížiť/oddialiť časť.
Priblížiť/oddialiť celú viacobrázkovú krížovku  Toto tlačidlo slúži na priblíženie/oddialenie celého obrázku viacobrázkovej krížovky.