iGridd - Ten najlepší applet

Hrajte offline

Pomocou aplikácie WebStart môžete:
 • Riešiť krížovky, kým ste odpojení od internetu.
 • Ukladať si neobmedzený počet krížoviek.

Ako začať?

Najprv si musíte prevziať krížovky a uložiť ich na počítači pomocou tohto postupu:

Otvorte aplikáciu WebStart, začiarknite možnosť "Remember" (Zapamätať si) a kliknite na tlačidlo OK.

Zvoľte si krížovku a kliknite na tlačidlo Riešiť.

V ponuke File máte dve možnosti na uloženie:

Pomocou možnosti Save Locally (Ctrl+Shift-S) (Uložiť lokálne) si uložte krížovku offline, teda na vašom počítači.

Možnosť vám umožní uložiť si neobmedzený počet krížoviek.
Môžete si uložiť prázdnu krížovku, čiastočne vyriešenú alebo krížovku, ktorú ste si uložili online.
Keď ste doukladali krížovky na počítač, zatvorte aplikáciu WebStart.

Používanie appletu offline

Otvorte Webstart a kliknite na tlačidlo Offline.

Riešenie - Po doriešení krížovky vám applet ukáže celý obrázok a krížovku zaregistruje ako vyriešenú lokálne.

Ukladanie - Kým ste offline, môžete si krížovky ukladať iba na vašom počítači.

Registrácia výsledkov - Otvorte WebStart v Režime online. Applet zaregistruje vaše záznamy a automaticky aktualizuje výsledky.
Výsledky si nemusíte registrovať po každej vyriešenej krížovke. Applet môže zaregistrovať neobmedzený počet vyriešených záznamov. Avšak z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame aspoň občas si zaregistrovať výsledky.

Hlasovanie/písanie komentárov - Po zaregistrovaní výsledkov online môžete hlasovať za krížovky a napísať k nim komentár.

Vymazať uložené - Ak chcete odstrániť krížovky z Miestneho zoznamu uložených, kliknite na tlačidlo Vymazať uložené.

Dôležité poznámky

 • Možnosť Offline je dostupná len v aplikácii WebStart.

 • Krížovky, ktoré si uložíte lokálne, sú uložené len na vašom počítači. Musíte ich uchovávať v bezpečí a občas ich zálohovať. Ak plánujete nainštalovať nový operačný systém alebo kúpiť si nový počítač, presuňte uložené záznamy na bezpečné miesto a potom ich prekopírujte do nového systému/počítača.

  Ako si zálohovať uložené krížovky?
  Zvyčajne sú uložené v tomto adresári:
  C:\Documents and Settings\VAŠEMENO\.iGridd\gsaved
  Môžete dať vyhľadať reťazec "gsaved". V priečinku, ktorý nájdete, sú krížovky uložené lokálne.

 • Ďalší spôsob, ako zálohovať lokálne uložené krížovky, je uložiť ich aj online.
  Otvorte WebStart v režime online. Priečinok Lokálne uložené obsahuje zoznam krížoviek, ktoré ste si uložili na počítači. Otvorte krížovku a pomocou možnosti Save (Ctrl-S) (Uložiť) ju uložte na stránke.
  Pamätajte však, že počet krížoviek uložených online je stále limitovaný na 50.

 • Na lokálne uložené krížovky je pridelený len jeden priečinok. Ak zdieľate počítač s inými riešiteľmi WebStart, nahráte ich uložené krížovky a oni môžu nahrať vaše. Dajte pozor, aby ste si navzájom neprepísali prácu.

 • Vyriešené záznamy sa registrujú výhradne pre používateľa. Používateľ, ktorý má otvorený WebStart, keď je krížovka vyriešená, získa záznam, že ju vyriešil.