Največji dogodki in osebnosti od začetka civilizacije, srednjega veka in dvajsetega stoletja.