Splošna definicija, ki vklučuje matematiko, inženirstvo, fiziko, okolje, življenje, naravoslovne in družbene znanosti.