Börja prenumerera nu

Fördelarna

Generellt

gäst Användare Prenumerant
1 Sidvisning
Visa sökresultatslistan på en sida (tusentals pussel)
Snabb översyn
Framåt/bakåt bläddring mellan pusslena
Enligt Tema
Titta och välj din favorit Griddler-, Multi- eller Triddlerpussel enligt tema

Griddlar

gäst Användare Prenumerant
Lösa pussel
Spara dina lösningsrekord
Var synlig på topplistor
Skapa nya griddlar och triddlar
Spara pågående pussel - online
2 av varje typ 50 av varje typ
Spara pågående pussel - offline
Obegränsat
Skriv ut pussel
Filtrera pussel efter löst status
Visa "Bara lösta" pussel eller visa "Bara olösta" pussel
Favoriturval
Spara och Namnge dina favoriturval
Funtioner för Poänginnehavare
Kom ihåg att spara dina poäng offline medan du är nedkopplad och registrera dom direkt du är uppkopplad igen
Ändra rutnätsfärg eller lägg till ett mönster
Visa huvud- och rutnätsguider
Visa endast huvudguider
Visa endast rutnätsguide
Konfigurera rutnätets linjebredd
Konfigurera guidernas linjebredd
Cellräknare
Cellräknare visas medan man markerar
Låsta ledtrådar
Håller ledtrådarna visningsbara medan du skrollar i pusslet
Ångra och Upprepa
100 100 100
Tangenter för kortkommandon
Spara (Ctrl+S) Ångra (Ctrl+Z) Upprepa (Ctrl+Y) och fler.
X & O kortkommandon
Bättre tangentkombinationer för X och O markeringar, och ett tredje alternativ (X+O)
Göm information
Göm pusslets beskrivning. Göm pusslets tema
Filtrera lösta pussel du röstat på
Automatisk pausning
Pausar automatiskt efter 10 minuters inaktivitet
Notifiering om Sparande
"Spara Ändringar" popup när ett oavslutat pussel stängs

Multigriddlar

gäst Användare Prenumerant
Enkel lista
Varje MultiGriddler listas på en enda rad
Filtrera delvis lösta MultiGriddlar
Sortera efter antalet Multi-delar
Extra information visas för varje pussel
Total medeltid, Din totala tid, antal personer som löst hela Multin.
Zooma in/ut på hela Multi-bilden

Triddlar

gäst Användare Prenumerant
Lösa pussel
Spara dina lösningsrekord
Var synlig på topplistor
Skapa nya griddlar och triddlar
Spara pågående pussel - online
2 av varje typ 50 av varje typ
Spara pågående pussel - offline
Obegränsat
Skriv ut pussel
Filtrera pussel efter löst status
Visa "Bara lösta" pussel eller visa "Bara olösta" pussel
Favoriturval
Spara och Namnge dina favoriturval
Funtioner för Poänginnehavare
Kom ihåg att spara dina poäng offline medan du är nedkopplad och registrera dom direkt du är uppkopplad igen
Ändra rutnätsfärg eller lägg till ett mönster
Visa huvud- och rutnätsguider
Visa endast huvudguider
Visa endast rutnätsguide
Konfigurera rutnätets linjebredd
Konfigurera guidernas linjebredd
Cellräknare
Cellräknare visas medan man markerar
Låsta ledtrådar
Håller ledtrådarna visningsbara medan du skrollar i pusslet
Ångra och Upprepa
100 100 100
Tangenter för kortkommandon
Spara (Ctrl+S) Ångra (Ctrl+Z) Upprepa (Ctrl+Y) och fler.
X & O kortkommandon
Bättre tangentkombinationer för X och O markeringar, och ett tredje alternativ (X+O)
Göm information
Göm pusslets beskrivning. Göm pusslets tema
Filtrera lösta pussel du röstat på
Automatisk pausning
Pausar automatiskt efter 10 minuters inaktivitet
Notifiering om Sparande
"Spara Ändringar" popup när ett oavslutat pussel stängs