Griddlar - regler och exempel

Griddlar är logiska pussel där man med hjälp av ledtrådssiffror kring ett rutnät skapar en bild.
Varje ledtrådssiffra indikerar en sammanhängande grupp rutor som har samma färg.
En grupp på fem
Mellan varje grupp finns minst en tom ruta.
Tom ruta
Ledtrådssiffrorna står redan i rätt följd.
Grupper med olika färger måste inte ha en tom ruta emellan sig.

Lösa ett pussel

Rad2: Ledtrådarna (3,1), med en tom ruta (bakgrundsfärg) emellan sig, fyller tillsammans de fem tillgängliga rutorna.

Kolumn 5: Ledtråden 1 finns redan på rutnätet. Vi kan fylla resten med bakgrundsfärgen.

Rad 3: Det finns bara fyra rutor kvar att placera ledtråden 4 i på rutnätet.

Kolumn 4: Ledtråden 1 finns redan på rutnätet. Vi kan fylla resten med bakgrundsfärgen.
Rad 4/5: Ledtrådarna (1,1), med en tom ruta emellan sig, fyller upp de tre tillgängliga rutorna.
kolumn 2: Det finns bara en ruta kvar för att färdigställa ledtråden 3, och därmed lösa pusslet.
Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa