Griddlerhandledning - Pussellösning

Exempel 1: Ett Enkelt Pussel   Exempel 5: Komplex Logik (b)
Exempel 2: Ett Triangelpussel   Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 3: Flerradslösning   Exempel 7: Komplex Färglogik
Exempel 4: Komplex Logik (a)   Exempel 8: Mer Färglogik

Exempel 1: Lösa ett Enkelt Pussel
(Genom att använda SLS - Rad för Rad Lösning)

Ett pussel löses genom uteslutningsmetoden. Vi listar ut var de färgade rutorna måste finnas, och var de inte kan finnas. Allt eftersom detta görs så blir andra kolumner och rader lösbara.

Detta är pusslet vi ska lösa. Det är ett trefärgat pussel. Två färger kommer att utgöra bilden (svart och röd) och den tredje färgen kommer vara den vita bakgrunden.

Vi löser detta pussel genom att nyttja SLS-metoden (Enradslösning), vilket innebär att man arbetar med en rad åt gången.
Först tittar vi på rader och kolumner som har ledtrådar med höga tal.

I detta pussel finns det tre rader som har ledtråd 10, alltså 10 på varandra följande rutor. Eftersom rutnätet är 10 rutor brett måste dessa rader gå tvärs över hela rutnätet.
Sedan tittar vi på uppenbara ledtrådsgrupper, vilket i detta fall är de två röda rutorna horisontellt.

Notera att det enbart finns två kolumner som går nedåt som har röda rutor i sig. Därför ska de två röda cellerna som går tvärsöver placeras i dessa kolumner.
Nu kan vi enkelt fylla i de två svarta kluster á fyra rutor som går på vardera sidan av de två röda, eftersom det finns exakt fyra rutor på vardera sidan.

Vi kunde också ha tittat på raden och sett att 4+2+4=10 och fyllt i den.
Låt oss nu titta på den översta raden som ska ha ett kluster med 6 svarta.

Bilderna visar att det finns fem möjliga placeringar för detta kluster.

Oavsett vilken av dessa som är rätt, så kommer de två rutor markerade med gröna kryss att vara svarta, för de är det i alla alternativen.
En alternativ metod för att lösa sådana ledtrådar är överlappingsräkning:

Räkna åtta rutor från vänster och färga den åttonde. Räkna sedan åtta rutor från höger och färga den åttonde. Till sist färgar du rutorna emellan dessa två.
Genom att använda denna teori kan vi färga två svarta rutor i ledtråden 6 i både den övre och undre raden.

Vi kan också färga sex av de åtta rutor som krävs av ledtråden 8 i andra raden.
Låt oss titta på ledtråden 6 i första kolumnen. För att klustret ska bli sammanhängande måste det finnas en svart ruta där det gröna krysset är.
Nu har vi färglagt fem av sex rutor av den ledtråden.

Detta betyder att det endast behövs en svart ruta till, så den översta och de två nedersta rutorna måste vara vita, för ett kluster på sex rutor når inte dit.
Den sista kolumnen är identisk med den första, så vi kan göra detsamma med den.
Låt oss nu kolla raden som är märkt med grönt. Vi vet att kluster av samma färg måste ha minst en tom ruta mellan dem, så enkel matte visar oss att alla 10 rutor är avklarade och kan fyllas i.
2svarta+1vit+2svarta+1vit+2svarta=10
Detta har nu gett oss det krävda klustret á 6 svarta i första och sista kolumnen, så vi kan vitfärga de två rutor märkt med grönt kryss.
Andra raden har nu bara 8 rutor som kan färgläggas, och eftersom den raden behöver ett kluster på 8 så måste alltså de båda grå rutorna, på vardera sida om klustret á 6 rutor som vi har, vara svarta.
Låt oss titta på kolumnen som är markerad. Ledtrådarna är 3, 4 och 1. Eftersom vi har fyra svarta i ett block mellan B och C och det längsta block vi får ha är på 4 så måste det vara den.

Eftersom vi vet att det är minst ett tomrum på vardera sida om det så måste B och C vara vita.

Någonstans nedanför de fyra svarta ska det vara en svart och D är den enda lediga platsen, så D måste vara svart.

På samma sätt måste det vara tre ovanför gruppen och eftersom B är vit så blir A svart.
Nu ser det ut så här, och ytterligare en gång kan vi se en kolumn som är exakt likadan som den vi just gjorde, så vi gör samma sak igen.
På denna rad behöver vi tre grupper med två svarta.

Vi har en svart ruta på vardera ände av raden, och eftersom de ska vara ett par så måste A och F vara svarta.

Nu finns bara en plats där två svarta ryms, så C och D måste också vara svarta.

Vi har nu våra tre grupper, så B och E måste vara vita.
Alla färgade rutor är ifyllda i bägge dessa kolumner, så de grå rutor som är kvar måste vara vita.
Ledtrådarna på denna rad är 2 och 2. Det finns bara två möjliga platser för dessa grupper. Fyll i dem med svart.
Båda dessa kolumner har sina färgade rutor, så de grå rutor som kvarstår måste alltså vara vita.
Efter detta återstår bara fyra grå rutor - oavsett om du använder de övre eller sidoledtrådarna så måste alla dessa rutor vara svarta.
Nu är hela rutnätet ifyllt. Men kan vi vara säkra på att vi gjort rätt?
Om ett pussel är korrekt så försvinner alla siffror och rutnätslinjer och kvar finns bara de ifärgade rutorna.

Ha skoj!
Exempel 1: Ett Enkelt Pussel  |  Exempel 2: Ett Triangelpussel  |  Exempel 3: Flerradslösning
Exempel 4: Komplex Logik (a)  |  Exempel 5: Komplex Logik (b)  |  Exempel 6: Färgeliminering
Exempel 7: Komplex Färglogik  |  Exempel 8: Mer Färglogik
Regler | Se fler exempel | Lösningsfönster | Få hjälp med att lösa