Riktlinjer

Riktlinjer för pusselskapare

Innehåll och kvalitet

Igenkännbar bild

Pussel måste ha en logisk bild. Spridda rutor eller slumpmässiga linjer gör pusslet tråkigt att lösa. Se exempel.

Text

Om du vill leverera ett budskap, gör det genom bilden och inte bara genom text.

Alfabet

Alfabetsserier accepteras om bokstäverna är dekorerade eller har en bild kopplade till sig, samt att de riktar sig till temat Studier i engelska.

Enkelhet

Enkla bilder på hus, smilies, båtar, blommor o.s.v. accepteras sällan. Försök ge bilden liv och gör den unik.

Flaggor består oftast av två eller tre färgfält och är därmed inte riktiga pussel. Eftersom vi vill hålla oss neutrala accepteras inte alla flaggor.

Trianglar

Använd trianglar för att göra bilden mjukare och vackrare, inte som en "färg" att fylla stora områden med. Pussel med mycket trianglar är ibland för krångliga att lösa. Se exempel.

Symmetri

Helt symmetriska pussel är väldigt förutsägbara att lösa. De accepteras endast om bilden är gjord för kiddlar. Försök göra pusslen på små rutnät, och välj ett tema som passar för barn.

Känslighet

En internationell gemenskap, inklusive barn, löser pusslen. Var vänliga mot varandra. Personligt eller generellt kränkande pussel accepteras inte. Ej heller obscena, politiska eller missionära bilder.

Dubletter

Det är svårt att veta vilka bilder (pussel) som redan finns upplagda. Det bästa sättet är att använda teman. Om du till exempel vill skapa ett pussel med Pikachu, gå då till Teckande serier och serietidningar: Animerat: Animé: Pokemon. Bläddra igenom titlarna, eller sök efter "pikachu".

Spegelvända bilder (som hundarna) ses som dubletter. Pusslen har identiska ledtrådar, bara i omvänd ordning. För att lösa dem använder vi samma logik.

Tekniska problem


Bakgrundsfärg

Bakgrundsfärgen definierar pusslets tomma rutor. Välj alltid färgen som upptar störst yta. Det gör pusslet bättre och gör att det krävs mer logik för att lösa det.

I båtexemplet är huvudfärgen svart. När vi väljer svart som bakgrundsfärg producerar arbetsbordet en bild som ser hopplös ut att validera.

När vi väljer vitt är pusslet lösbart. En regel för svartvita pussel är dock "mellan två ledtrådar måste det finnas minst en tom (bakgrunds-) ruta".

Om vi tittar noga på bilden kan vi se att den till största delen är uppbyggd av vita linjer med en pixels tjocklek - pusslet behöver bara fyllas i och lösaren behöver knappt använda någon logik för att lösa det. Se exempel. Notera att storleken på rutnätet är 40x40 och att ledtrådarna i de markerade raderna och kolumnerna tillsammans blir 40.

Vi lade till linjer och rutor för att göra båten lösbar, och resultatet är ett bra logikpussel. Se exempel.

Trimning

Det är viktigt att ta bort hela rader av bakgrundsfärg runt bilden. Om vi lämnar kvar dem blir de tomma ledtrådsrader i pusslet.

Låt oss titta på vinterbilden (storlek - 50x50).
Den har 12 hela rader med vitt längst ner. Vi kan trimma de raderna (storlek - 50x38).
Vi kan även lägga till detaljer och göra den till ett pussel där storleken är delbar med fem (storlek - 50x45).

Låg bakgrund efter trimning

Låt oss titta på päronen.
Om vi väljer svart som bakgrundsfärg kommer raderna överst och underst bli tomma ledtrådsrader. Se exempel.

Först behöver vi alltså trimma dessa rader. Efteråt varnar dock arbetsbordet: "too low background color" (för lite bakgrundsfärg). Vi kan lägga till svart inuti bilden, eller välja en annan färg som bakgrund.

Den bästa bakgrundsfärgen för denna bilden är grönt, eftersom den täcker den största delen av rutnätet. Se exempel.

Tydlighet

När man tar en fullfärgsbild och använder ett grafikprogram för att reducera antalet färger till 8, blir resultatet vanligtvis en rörig bild med många enstaka pixlar i varje färg. Varje pixel blir en ledtråd och pusslet kommer att bestå av många "1"-ledtrådar.

Ursprungsbilden av fågeln hade 256 färger. Vi reducerade den till 8 färger och gjorde den till et pussel. Se exempel. Titta på den 13:e kolumen från höger. Antalet ledtrådar är 21. Antalet tomma rutnätsrutor är 25. Det är en tråkig kolumn att lösa.

Vi rensade upp i bilden, använde bara fem färger och ändrade de slumpmässiga rutorna till heldragna linjer och hela färgfält. Resultatet är ett pussel som är roligt att lösa. Se exempel.

I stora rutnät, som katten, är det viktigt att rensa upp i bilden. Om vi inte gör det kommer pusslet få många långa ledtrådsrader. Lösare kommer att ge upp eftersom pusslet kräver för mycket långtråkigt arbete. Se exempel: Vänstra ledtrådarna | Övre ledtrådarna

Multigriddlar

Bildstorlek

Det första steget när du ska skapa en multi är att hitta rätt storlek för bilden. Om bilden är stor och saknar detaljer kommer delarna i multin ha stora områden som bara är att fylla i. Dessutom måste lösarna räkna med stora siffror och rita långa linjer.

Tips för att hitta rätt storlek:

  • Minska storleken på bilden ända tills du ser att detaljer börjar försvinna.
  • Zooma in och titta på linjer i bilden. Om de är breda (två pixlar eller mer) kan du förminska bilden.

Bildkvalitet

Att lösa en multigriddler kräver mer tid och tålamod. Lösarna förväntar sig därmed ett imponerande resultat som lön för sin möda.

Ett bra sätt att testa bildens kvalitet är att importera den till arbetsbordet och validera den. Om de flesta delarna har några hundra poäng eller mindra saknar bilden detaljer.

Lägg till detaljer och gör varje del av multin ett roligt pussel att lösa.


Balanserade delar

Det vanligaste misstaget man gör när man skapar multigriddlar är att dela bilden i obalanserade delar.

Bilden "Dansare" är 60x60. Efter import av bilden delar arbetsbordet automatiskt in den i fyra delar, enligt följande:

1 - 50x50
2 - 10x50
3 - 50x10
4 - 10x10

Endast del 1 är ett riktigt pussel. Delarna 2, 3 och 4 är inte attraktiva att lösa.

Vi ändrade storlekarna till 30x30 och fick fyra balanserade delar och fyra bra pussel.

Trimning och balancering

Det är viktigt att ta bort överflödig bakgrund från bilden. Notera att efter du trimmat bilden, kommer arbetsbordet att dela upp den i 50x50 igen. Du måste ändra storlekarna för att få balanserade delar igen.

Rutnät som är delbara med fem

Multis är bättre när delarna har en storlek som är delbar med 5, d.v.s. delar med storleken 30x35 är bättre än 29x34.
Extrema multis måste ha en storlek som är delbar med 5.

Dubletter i multigriddlar

Om bilder i multis är helt symmetriska är resultat dublettpussel.

Låt oss titta på björnen.
Bilden är helt identisk på bägge sidorna. Delen X1 är detsamma som del Y1; Del X2 är samma som del Y2

Som pussel har de två översta delarna identiska, om än spegelvända ledtrådar. Detsamma gäller de två understa pusslen. Vi har alltså skapat dubletter två gånger.Ramar

Tomma delar är ett vanligt problem när man skapar multigriddlar. Ibland kan man tro sig lösa problemet genom att rita en ram runt bilden.

I bilden på nymfen finns sex tomma delar (markerade med X). Om vi ritar en svart linje på den vänstra, översta och högra kanten låter arbetsbordet oss skicka in vår multi. Inga av dessa delar är dock ett riktigt pussel, för de innhåller bara en horisontell och/eller en vertikal linje.

Även om vi gör ramen finare, som till exempel:

kommer multin ändå inte accepteras, för nu innehåller den tre dubbletter.

Detta är anledningen till att ramar inte är tillåtna i multigriddlar. Den enda lösningen är att lägga till riktiga detaljer.

Lycka till!