Numeriska Logikpussel Regler

Sudoku

Sudoku är ett logikbaserat, nummerplaceringspussel. Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad endast innehåller varje siffra en gång.

Inga block (Latinska fyrkanter)

Latinska rutor är ett n x n rutnät fylld med n antal olika siffror, varje siffra finns endast en gång i varje rad och endast en gång i varje kolumn.

Latinska rutor regler:
 • Varje kolumn och varje rad innehåller endast siffran en gång.

Rektangulära block

Den vanligaste begränsningen är Rektangulära Block. Ett 9x9 rutnät har 9 block, som man kan se på bilden.

Rektangulära Block regler:
 • Varje kolumn och varje rad innehåller endast siffran en gång.
 • Varje block innehåller endast varje siffra en gång.

Osymmetriska block (Pussel)

Pussel spelas på samma sätt som Sudoku, förutom att rutnätet har oregelbundna block, också kallat burar.

Oregelbundna block Regler:
 • Varje kolumn och varje rad innehåller siffrorna endast en gång.
 • Var bur innehåller varje siffra endast en gång.

Diagonala Varianter

Det är vanligt att lägga till begränsningar på placeringen av siffrorna, utöver de vanliga för rader och kolumner. En av begränsningar är Diagonal Variant.

Diagonal Variant Regler:
 • Varje diagonal linje innehåller varje siffra endast en gång.

Kombinerade Varianter

Varianter kan kombineras. Till exempel: rutnätet kan ha både Rektangulära Block och Diagonala Linjer. Det kan också vara fler än 2 diagonala linjer.

Rektangulära Block och Diagonala Varianter Regler:
 • Varje kolumn och varje rad får bara innehålla varje siffra en gång.
 • Varje block innehåller varje siffra endast en gång.
 • Varje diagonal linje innehåller varje siffra endast en gång.

Överlappande varianter

Överlappande varianter består av flera pussel. Delade block är markerade med en annan färg. Här finns några exempel på överlappande Sudokun:

Dubbel-Doku
Sensei
Gattai Nära-2
Vinge-3
Gattai-3
Sohei
Fjäril
Blomma-4
Samuraj
Gattai-8

Mördare

Rutnätet i Mördarsudoku täcks av burar (cellgrupper), markerade med punktade linjer. Varje bur täcker 2 eller fler rutor. Den översta vänstra cellen markeras med en bursumma, vilket är summan av alla siffror i rutorna inom den buren.

Mördarsudoku Regler:
 • Varje kolumn och varje rad innehåller siffrorna endast en gång.
 • Alla siffrorna i burarna ska vara unika.

Mer/Mindre än

Större Än (eller Mindre Än) Sudoku har inga givna ledtrådar (siffror). Istället finns det "Större Än" (>) eller "Mindre Än" (<) tecken mellan intilliggande rutor, vilket indikerar att siffran i ena cellen ska vara större eller mindre än siffran i den andra cellen.

Större Än / Mindre Än Regler:
 • Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad innehåller siffrorna endast en gång.
 • Siffror måste lyda skilt ifrån tecknena.

Kakuro

Kakuro spelas på ett rutnät fyllt tomma celler, "svart" respektive "vitt". Rutnätet delas in i olika "inmatningar" (linjer av vita celler) av de svarta cellerna. De svarta cellerna innehåller ett snedstreck från över vänstra till nedre högra hörnet och ett nummer i en eller båda halvorna. Dessa nummer kallas "ledtrådar".

Kakuro Regler:
 • Målet är att sätta in siffror från 1 till 9 i de vita cellerna på så sätt att summan av siffrorna matchar den ledtråd associerad med de cellerna och att ingen siffra finns två gånger i en serie.

Kalkuldoku

Rutnätet är indelat i markerade burar (cellgrupper). Numret i cellerna i en bur måste producera ett specifikt "målnummer" när de kombineras med hjälp av en specificerad matematisk operation (antingen addition, subtraktion, multiplikation eller division).

Kalkuldoku Regler:
 • Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad endast innehåller siffran en gång.
 • Siffror kan repeteras inom en bur så länge som de inte är på samma rad eller i samma kolumn.

Futoshiki

Futoshiki spelas på ett rutnät som kan visa några siffror i början. Utöver det finns även "Större Än" (>) eller "Mindre Än" (<) symboler mellan intilliggande rutor. Dessa visar på om siffran i en cell ska vara större än eller mindre än en annan.

Futoshiki Regler:
 • Målet är att fylla ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad innehåller siffran endast en gång.
 • Siffror i intilliggande rutor med skilt ifrån tecken måste lyda större än eller mindre än tecknena.

Stegar

Stegar spelas på ett rutnät som är delvis uppdelat med svarta rutor i fack. Fack måste innehålla en stege - ett set av efter varann följande nummer - men i vilken ordning som helst (till exempel: 2-1-3-4). Det kan också vara vita ledtrådar i de svarta rutorna.

Stegar Regler:
 • Varje kolumn och varje rad innehåller varje siffra endast en gång.
 • Varje fack, vertikalt eller horisontellt, måste innehålla en stege.
 • Ledtrådar i svarta eller tar bort den siffran från raden och kolumnen och är inte del av någon stege.

Skyskrapa

Skyskraporpusslen har nummer längs kanten på rutnätet. Dessa nummer indikerar antalet byggnader som du skulle se åt det hållet om det var en serie av skyskrapor med höjder lika stora som siffran för den raden eller kolumnen. Till exempel: om raden har 4 rutor och det första numret i den rutan är 4 så skulle man endast se en skyskrapa då den 4-våningsskyskrapan gömmer 1-vånings-, 2-vånings- och 3-våningsskyskraporna.

Skyskrapor Regler:
 • Målet är att fylla i varje cell med nummer från 1 till N där N är längden på pusslets sida.
 • Varje kolumn och varje rad innehåller siffrorna endast en gång.

Skyskrapor med Parker

Skyskrapepusslena kan ha Parker (tomma celler).

Skyskrapor med Parker Regler:
 • Målet är att fylla i varje cell med siffror från 1 till N-(Antal parker), där N är storleken på pusslets sida.
 • Varje kolumn och varje rad innehåller varje siffra endast en gång.

Summerade Skyskrapor

Siffrorna längs kanten på Summerad Skyskraperutnätet visar på summan på höjden av de synliga byggnaderna.

Summerad Skyskrapa Regler:
 • Målet är att fylla i varje cell med siffror från 1 till N [eller 1 till N-(Antal Parker) i Summerad Skyskrapor med parker] där N är längden på pusslets sida.
 • Varje kolumn och varje rad innehåller varje siffra endast en gång.

Binär

Fyll i rutnätet med ettor (1) och nollor (0) tills det finns lika många nollor som ettor i varje rad och varje kolumn.

Binära Regler:
 • Inte fler än två av samma nummer kan vara bredvid eller under varandra.
 • Rader eller kolumner med exakt samma innehåll är inte tillåtet.
 • När raden har ett udda antal celler går nummer ett före noll.

Tegel

Tegel är en annan typ av Latinska Fyrkanter. Rutnätet är uppdelat i par och ser ut som en tegelvägg.

Tegelregler
 • Målet är att fylla i ett rutnät med siffror så att varje kolumn och varje rad endast innehåller siffrorna endast en gång.
 • Varje tegelsten innehåller ett udda nummer och ett jämt nummer.