Mänsklig samverkan, människors tankar, idéer och förhoppningar om sin omvärld.