Fåglar, insekter, däggdjur , reptiler och groddjur. Stora som små djur kan hittas här.