Μαθήματα Griddlers - Λύνοντας Παζλ

Παράδειγμα 1: Ένα απλό παζλ   Παράδειγμα 5: Σύνθετη Λογική (β)
Παράδειγμα 2: Ένα παζλ με τρίγωνα   Παράδειγμα 6: Παραγραφή χρώματος
Παράδειγμα 3: Λύσιμο με πολλαπλές γραμμές   Παράδειγμα 7: Σύνθετη Λογική για τα χρώματα
Παράδειγμα 4: Σύνθετη Λογική (α)   Παράδειγμα 8: Περισσότερη Λογική για τα χρώματα

Παράδειγμα 2 : Λύνοντας ένα Παζλ με τρίγωνα

Παζλ με τρίγωνα λύνονται με τον ίδιο βασικά τρόπο σαν τα παζλ με χρώματα. Τα τρίγωνα μπορούν να υπάρχουν ακριβώs δίπλα στα χρωματισμένα τετραγωνάκια και επίσηs ακριβώs δίπλα σε τρίγωνα με διαφορετικό προσανατολισμό.

Αs δούμε αυτό το παζλ.

Κοιτάξτε την πρώτη γραμμή (κυκλωμένη με κόκκινο). Τα πρώτα δύο τρίγωνα είναι διαφορετικά, οπότε μπορούν να είναι δίπλα στο παζλ. Όμωs το 2ο και το 3ο τρίγωνο είναι τα ίδια. Έτσι πρέπει να χωριστούν από τουλάχιστον ένα τετραγωνάκι φόντου. Το 3ο και το 4ο τρίγωνο είναι διαφορετικά. Μπορούν να είναι και αυτά δίπλα το ένα στο άλλο.

Αν δείτε στην τελευταία γραμμή (κυκλωμένη με πράσινο), τα τρίγωνα είναι τα ίδια οπότε πρέπει να χωρίζονται από ένα τουλάχιστον τετραγωνάκι φόντου.
Ας αρχίσουμε.

Μπορούμε αμέσωs να χρωματίσουμε την γραμμή 3.
Υπάρχουν 5 τετραγωνάκια και τα στοιχεία που δίνονται αθροίζονται σε 5.
Μπορούμε να χρωματίσουμε 3 τετραγωνάκια από το στοιχείο "4" στην γραμμή 4.
Αφού η τρίτη στήλη είναι πλήρηs θα συμπληρώσουμε το χρώμα του φόντου.
Εάν δείτε το τρίγωνο στην πρώτη στήλη (κυκλωμένο με κόκκινο), μπορείτε να δείτε ότι ταιριάζει με το τρίγωνο στην τρίτη γραμμή. Αφού αυτό το τρίγωνο είναι το τελευταίο στοιχείο, οτιδήποτε κάτω από αυτό έχει χρώμα φόντου.
Συνεχίζονταs με την πρώτη στήλη βλέπουμε ότι μπορούμε να χρωματίσουμε τα δύο πρώτα τετραγωνάκια με το χρώμα που τουs αναλογεί.
Η δεύτερη και πέμπτη στήλη συμπληρώνονται αμέσωs αφού ο αριθμόs των στοιχείων τουs είναι 5. Δεν χρειάζεται σκέψη.
Συμπληρώνονταs τον φόντο ερχόμαστε σε αυτό το σημείο. Μπορείτε να δείτε είτε από το στοιχείο στην στήλη είτε από αυτό την γραμμή (κυκλωμένο με κόκκινο) ότι πρέπει να βάλουμε αυτό το τρίγωνο στο τελευταίο άδειο τετραγωνάκι.
Βάζουμε το κατάλληλο τρίγωνο και έτσι ολοκληρώνουμε την εικόνα!
Παράδειγμα 1: Ένα απλό παζλ  |  Παράδειγμα 2: Ένα παζλ με τρίγωνα  |  Παράδειγμα 3: Λύσιμο με πολλαπλές γραμμές
Παράδειγμα 4: Σύνθετη Λογική (α)  |  Παράδειγμα 5: Σύνθετη Λογική (β)  |  Παράδειγμα 6: Παραγραφή χρώματος
Παράδειγμα 7: Σύνθετη Λογική για τα χρώματα  |  Παράδειγμα 8: Περισσότερη Λογική για τα χρώματα
Κανόνες | Δείτε Περισσότερα Παραδείγματα | Solving Window | Get Help in Solving