יתרונות האפלט

כללי

 • באפשרותך לשמור 50 גרידלרים ו-50 טרידלרים.(שמור אונליין)
 • באפשרותך לשמור כמות בלתי מוגבלת של פאזלים.(שמור במחשב שלך - פתור אופליין)
 • באפשרותך לשחק אופליין ולפתור פאזלים בעודך מנותק מהאינטרנט.
 • באפשרותך להדפיס פאזלים ישירות מהאפלט למדפסת שלך.
 • באפשרותך לבחור רק פאזלים שפתרת או רק פאזלים שלא פתרת ע"י שימוש באופציה של רק פתורים או ללא פתורים.
 • באפשרותך לבחור ולמיין פאזלים מכל הגרידלרים ומכל המולטי גרידלרים.
 • באפשרותך לקבל פאזלים אקראיים מכל הסוגים והקטגוריות, ולמיין אילו פאזלים ברצונך לקבל בהפתעה.
 • באפשרותך לשמור 25 רשימות שונות של פאזלים, לתת להן שם משלך בשפה שלך.
 • רשימות הפאזלים מתקבלות מיידית.
 • לכל רשימת פאזלים עמוד אחד בלבד, אפילו אם הרשימה כוללת אלפי פאזלים.
 • שינוי אפשרויות הבחירה ומיון הפאזלים מתבצעים מיידית.
 • הדפדוף בין הפאזלים קדימה/אחורה מהיר וקל.
 • שמירת תוצאות - אם התנתקת מהאינטרנט ברגע שסיימת לפתור פאזל, המערכת שומרת את התוצאות ורושמת אותן ברגע שאתה שב ומתחבר לאינטרנט.

גרידלרים

 • באפשרותך לשנות את הצבע של אזור הגריד או להוסיף לו טקסטורה.
 • קיימים שלושה אופנים לציור - חופשי, שורה, אזור - שניתנים להחלפה בקלות.
 • מונה-משבצות מובנה עוזר לך בספירת מספר המשבצות.
 • נעילת רמזים - אפשרות לשמור את הרמזים גלויים לעין גם אם גוללים את הפאזל.
 • באפשרותך לבטל ולבצע מחדש 1000 צעדים.
 • קיימים קיצורי מקלדת לפקודות כמו: שמור (Ctrl-S), בטל (Ctrl-Z), בצע מחדש (Ctrl-Y) ועוד.
 • קיימים צירופי מקשים נוחים יותר לסימוני ה-X וה-O, ואפשרות שלישית לסימון (X+O).
 • באפשרותך להסתיר את תיאור הפאזל כמו גם את המוטיב.
 • באפשרותך להבחין בקלות על אילו פאזלים הצבעת ועל אילו עדיין לא.
 • עצירה אוטומטית - אם אינך פעיל במשך יותר מ-10 דקות, המערכת מפסיקה את פעילותה באופן אוטומטי.
 • בסגירת פאזל שאינו פתור מוצגת השאלה "האם לשמור את השינויים?"

מולטי גרידלרים

 • כל מולטי גרידלר מופיע בשורה אחת בלבד.
 • באפשרותך לבחור מולטי גרידלרים פתורים חלקית.
 • באפשרותך למיין עפ"י מס' חלקים.
 • ניתן מידע רב יותר, הכולל: הזמן הממוצע לפתרון כל המולטי, הזמן הכולל שלך, מספר האנשים שפתרו את כל המולטי.
 • באפשרותך להגדיל ולהקטין את המולטי בכללותו.

טרידלרים

 • בטרידלרים קיימים מוטיבים.
 • באפשרותך לשנות את הצבע של אזור הגריד או להוסיף לו טקסטורה.
 • באפשרותך לשנות את צבע קווי הגריד וקווי ההנחיה.
 • קיימים קיצורי מקלדת לפקודות כמו שמור (Ctrl-S).
 • באפשרותך להסתיר את תיאור הפאזל כמו גם את המוטיב.
 • באפשרותך להבחין בקלות על אילו פאזלים הצבעת ועל אילו עדיין לא.
 • עצירה אוטומטית - אם אינך פעיל במשך יותר מ-10 דקות, המערכת מפסיקה את פעילותה באופן אוטומטי.
 • בסגירת פאזל שאינו פתור מוצגת השאלה "האם לשמור את השינויים?"

מוטיבים

 • הדפדוף בתוך הקטגוריות מהיר ונוח.
 • קיימות רשימות נפרדות עבור גרידלרים, מולטי גרידלרים וטרידלרים.