סדנת לימוד - פותרים פאזלים

דוגמה 1: פאזל פשוט   דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)
דוגמה 2: פאזל עם משולשים   דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל   דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)   דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות

דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)

פאזל נוסף שאיתגר את הפותרים מתואר כאן:

אם נתבסס על הרמזים המספריים - זה כל מה שנוכל למלא בפאזל.
נתמקד במשבצת שמסומנת בירוק. על פי הרמזים שבטור, משבצת זו יכולה להיות הרמז "1" או חלק מהרמז "7". ננסה את שתי האפשרויות.
כך ייראה הפאזל אם המשבצת השחורה היא הרמז "1".
כך ייראה הפאזל אם המשבצת השחורה היא הרמז "7". שימו לב שמעל הרמז "7" עלינו להציב את הרמזים 2, 1, 1.
בכל מקרה, המשבצת שמסומנת בנקודה אדומה חייבת להיות לבנה.
דוגמה 1: פאזל פשוט  |  דוגמה 2: פאזל עם משולשים  |  דוגמה 3: פתרון מספר שורות במקביל
דוגמה 4: לוגיקה מורכבת (א)  |  דוגמה 5: לוגיקה מורכבת (ב)  |  דוגמה 6: חילוץ צבע
דוגמה 7: לוגיקה מורכבת - צבע  |  דוגמה 8: לוגיקת צבע - דוגמאות נוספות
כללים | ראה דוגמאות נוספות | חלון הפאזל | קבל עזרה