Een rondleiding door de oefenhoek

Groene lichtjes Minimalism: Plug
De groene lichtjes aan het eind van de regel geven aan dat je alle aanwijzingen in de juist volgorde hebt geplaatst.
Maar het garandeert niet dat ze op de juiste plaatsen zijn ingevuld.
Met ander woorden: Het kán de juiste oplossing zijn.
Tip: Kijk altijd uit naar rijen en kolommen met hoge getallen in de aanwijzingen.
Vorige | Volgende
Een rondleiding | Uitleg | Puzzels: Minimalisme, Zwart-Wit, Kleur
Voorbeelden: Zwart-Wit, Kleur, Driehoekjes, Complexere logica