Przewodnik - sekcja Łatwe

Riding a Motorbike
Obrazki w sekcji Łatwe bazują na JavaScript. Kiedy nabierzesz doświadczenia, możesz chcieć rozwiązywać większe obrazki lub inne rodzaje zadań.
Aplikacja Java pozwala na rozwiązywanie obrazków większych niż 20x20, MultiGriddlerów i Triddlerów. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz mieć również możliwość zapisania obrazków, aby ukończyć je w innym terminie.
Przyjemnego rozwiązywania!
Poprzedni | Łatwe obrazki
Przewodnik | Zasady | Obrazki: Minimalizm, Czarno-Białe, Kolor
Przykłady rozwiązywania: Czarno-Białe, Kolor, Trójkąty, Złożona Logika