Začnite

je to zadarmo a ľahké

Zahrajte si maľované krížovky

*alias: picross, maľovanie podľa čísel, pic-a-pix, nonogramy

Kontaktuj nás: team@griddlers.net (Anglicky)
Alebo zástupcov stránky: holland@griddlers.net (Holandsky), poland@griddlers.net (Poľsky)