Příručka Triddlers - Řešení obrázků

Toto je obrázek, který jdeme řešit. Doporučujeme si nejdříve přečíst návod na griddlers, pokud ještě nejste s griddlers obeznámeni.
Začněme v druhé řadě shora. Nebudu vysvětlovat, proč jsou černá pole právě tam, jelikož jsem to již udělal v návodu pro griddlers. Zelená šipka ukazuje směr legendy, a tedy i směr odpovídající černé řady.
Nyní se podívejme na tyto řady:
2- Necháme jedno volné pole nad a pod již vyčerněným.
2- Obě černá pole jsme již našli, zbytek musí být bílý.
2- Zde nic nezjistíme.
7- Můžeme zde přidat tři pole pod dvě již známá, dvě nechat prázdná a zbytek vybílit.
2- První dvě čísla v legendě v této řadě jsou dvojky, a protože již zde máme dvě černá pole za sebou, můžeme je ohraničit dvěma bílými. Nad nimi již zbývá pouze jedno volné pole, označené tečkou, a protože si legenda žádá dvojku, tato se tam nevejde.
2- Nejvyšší číslo v legendě v řadě je dvojka, a protože v této řadě již dvojka je, můžeme ji ohraničit dvěma bílými.
Nyní se podívejme na tyto řady:
7- Nyní můžeme k poli, které již máme černě obarveno, přidat šest dalších, netřeba dodávat kam, a zbytek označit bíle.
2- Zde musí být nejprve za sebou dvě černá pole. Ty již máme. Proto je můžeme ohraničit bíle. Stejně tak můžeme bíle označit první pole v řadě.
2- To samé.
2- To samé.
5- Řetězec pěti černých polí můžeme dokončit a ohraničit.
Nyní se podívejme na vodorovné řady:
1- Zbývající volné pole vyčerníme.
4 7- Všechna pole jsme již našli, zbytek označíme bíle.
3 1 2- první tři a poslední dvě pole jsme již našli, ohraničíme je bíle. Tím nám již zbývá pouze jedno pole, kam můžeme umístit prostřední pole.
2- pole vedle již objevené dvojice vybílíme.
2- Totéž.
Zleva doprava:
2- Obě potřebná pole jsme již nalezli.
7- Zbývající pole vyčerníme.
2 2- Nejprve tu máme dvojku. Ta už na obrázku je, proto ji ohraničíme. Pole označené tečkou bylo neoznačené, ale následující číslo legendy nám říká, že se tam již nic nevejde.
2 1- Pod samostatný černý trojůhelník můžeme umístit jeden bílý.
7- Ke třem již umístěným můžeme přidat ještě čtyři a zbytek vybílit.
Řada označená šipkou je prázdná, vybílíme ji.
zprava doleva:
2 1 2- Zbývá jedno pole. Podle legendy poznáme, že je černé.
2 1 2- Zbývající pole vyplníme bíle.
2- Nyní vybarvíme pole nad těmito dvěma poli.
7- Můžeme dokončit sedm černých polí a zakončit jedním bílým.
Shora dolů:
2 1 2- Všechna černá pole již jsme nalezli.
2 2 2- Vybílíme pole napravo od první dvojice. Tím nám zbývají tři pole pro prostřední dvojici. Prostřední z nich musí být černé.
2 2- Zbývající pole musí být bílá.
7- Můžeme dokončit černou sedmici a zakončit bílým polem.
2 2 2- Zde zbývá pouze jedno volné pole. Z legendy poznáme, že je černé.
5 2- zde jsme již všechna černá pole nalezli. Zbytek vybílíme.
2 1 1 2 1 1 1- Netřeba vysvětlovat.
Shora dolů:
2- Pole vpravo je určitě bílé, protože nejvíce vpravo je v řadě černá dvojice. Poté můžeme doplnit jedno černé pole vedle již existujícího a přidat vedle něj jedno bílé.
2- Nevíme, kam umístit pole vpravo, víme ale, že již označené černé pole patří do prostřední dvojice, a podle toho se zachováme.

1- Nyní vyplníme černě volné pole.
1- První pole zprava má být samostatné, proto vedle něj (toho, které jsme teď přidali) umístíme jedno bílé (označené tečkou).
2 1- Vyčerníme volné pole dole a horní pole vybílíme.
2 1- Vedle právě získaného pole umístíme jedno bílé. Zbývající černé pole doplníme do dvojice a zbytek řady vybílíme.

2 2 1 1 1- Obě dvojice jsou již umístěny. Zbývá již vyplnit tři samostatná pole, a to na pole označená tečkou.
Toto je řešení hotového obrázku.