Triddler løsningsvinduet

(Klik på rødt tal for at gå direkte til information om det punkt.)
Sporene
Hvert spor angiver en gruppe af sammenhængende trekanter af samme farve.
Baggrundsfarven
Mellem hver gruppe af ens farver, skal der være mindst en tom trekant (baggrundsfarve).
Puslespilsområde
Venstre/Højre-klik på et spor vælger farver på Venstre/Højre museknappen.
Venstre/Højre-klik i gitteret placerer den valgte farve.
Klik eller træk den midterste museknap for at slette spor eller baggrundsfelter, du har sat i gitteret.
  Backspace - Bruges til at slette 1 til 1000 trin tilbage.
Ctrl-S - Bruges til at gemme dit arbejde på puslespillet.
Skift+Venstre-Klik - placerer et "o" på sporene og/eller gitterområdet.

Ctrl+Venstre-Klik - fjerner "o"-et.

Træk+Skift/Ctrl Venstre-klik - placerer/fjerner flere "o"'er.
Skift+Højre-Klik - placerer et "Y" på sporene og/eller gitterområdet.

Ctrl+Højre-Klik - fjerner "Y"-et.

Træk+Skift/Ctrl Højre-klik - placerer/fjerner flere "Y"'er.
Du kan også placere "o" og "Y" sammen på samme spor eller felt, og dermed få en 3. mulighed for at markere dine spor eller felter i gitteret.
Infobarren

Dette viser puslespillets ID, dets beskrivelse og størrelse og den tid, du bruger på at løse det.
Hvis du har aktiveret "Gem Beskrivelse", kan man ikke se beskrivelsen af puslespillet.
Menuen

Gem (Ctrl-S) - Bruges til at gemme dit arbejde på puslespillet online.

Gem Lokalt (Ctrl+Shift-S) - Bruges til at gemme dit arbejde på puslespillet (offline). Denne funktion er kun tilgængelig for abonnenter.

Print Bruges til at printe puslespillet direkte fra applet'et til din printer.
Du kan printe et delvist løst puslespil eller vælg Slet alt for at printe puslespillet med et tomt gitter. Denne funktion er kun tilgængelig for abonnenter.

Clear All (slet alt) Bruges til at slette puslespilsområdet helt. Det vil fjerne alle de trekanter, du har farvet i gitteret, og sætte tiden til nul igen.
Exit - Bruges til at lukke puslespilsvinduet.

Zoom In (Plus) - Bruges til at gøre puslespillet større.
Zoom Out (Minus) - Bruges til at gøre puslespillet mindre.

Vælg den farve, der passer dig bedst til Grid linjen og Grid5 linje.
Vælg din egen farve til Guides - de fede linjer, der ligger omkring sporene, der viser dig, på hvilken linje din mus er.

Systemet sætter disse farver til at være dine præferencer i alle puslespil. Brug Gendan farver for at komme tilbage til systemets farver.
Denne funktion er kun tilgængelig for abonnenter.
Værktøjslinjen

Drag Area (træk-område) The Drag Area tillader dig at flytten barren på skærmen ved at trykke og holde museknappen nede mens du flytter musen.
Du kan trække barren ud af rammen og gøre det til et flydende vindue. Hvis du lukker vinduet (klik på X'et) ryger det flydende vindue tilbage på sin plads.
Du kan også flytte det to et andet sted på skærmen (venstre, højre, i bunden).
Markører indikerer farverne på din Venstre og Højre museknapper.

Hvis du venstreklikker på et spor skifter den Venstre Markør til den farve, du har klikket på. Det samme sker med den Højre Markør, hvis du højreklikker på et spor.

I 2-farvede puslespil er Venstre Museknap beregnet til sporene og Højre Museknap er beregnet til Baggrund som udgangspunkt.
Paletpanel:
Dette er en liste over alle de farver, der bliver brugt i puslespillet.
Hvert felt er klikbart og placerer farver i Venstre/Højre Museknap.

Du kan også vælge farver ved at bruge tastaturtasterne (1-8):
Tastaturtast -placerer farver i den venstre museknap.
Shift+Tastaturtast - placerer farver i den højre museknap.

  er farven i løsningsområdet. Bruge den til at fjerne spor eller baggrundsfelter, som du har placeret i gitteret.
Skfit Farver:

Sporfarve:
Hvis du vil ændre farven på et spor - Dobbeltklik på et felt (2.-8.) i Paletpanelet.

Baggrundsfarve:
HVis du vil ændre baggrundsfarven - Dobbeltklik på det venstre felt i Paletpanelet.

Løsningsområde-farver:
Hvis du vil ændre farven i løsningsområdet - Dobbeltklik på det højre felt i Paletpanelet.
Systemet vil sætte denne farve som din præference i alle puslespillene. Brug Reset Colors (under View menuen) for at komme tilbage til systemets farver. Denne funktion er kun tilgængelig for abonnenter.
Brug Zoom In/Out knapper til at forstørre eller formindske puslespillets størrelse.
Pause (Ctrl-P) - Bruges til midlertidigt at stoppe løsningen. Tiden i info-barren stopper og sporene forsvinder indtil du trykker Ctrl-P igen.

Auto Pause-Funktion - hvis du ikke har været aktiv i 10 min, sætter appletten automatisk sig selv på pause.
Denne funktion er kun tilgængelig for abonnenter.
Sporene Baggrundsfarven Puslespilsområde Infobarren Menuen Værktøjslinjen Grid Grid5 Guides Venstreklik Højreklik Venstreklik Venstreklik Højreklik Højreklik Miderste museklik