Triddlers-ohje - Tehtävien ratkonta

Tämän tehtävän ratkaisemme.

Jos tämä on ensimmäinen kerta kun ratkot mitään siluettristikkoa, suosittelemme, että opettelet ensin ratkaisemaan Griddler-tehtävän.
Aloitamme vihjeistä 4 ja 7 (ympyröity punaisella).

Emme selitä miksi mustat kolmiot on väritetty ruudukossa näin, koska selitimme sen jo perusteellisesti Griddlersin Pikaohjeessa.

Vihreä nuoli kuvaa sekä vihjeiden että väritettyjen kolmioketjujen suunnan.
Katsomme nyt koko yläriviä, vasemmalta oikealle:
2 - Jätämme yhden ruudun tyhjäksi mustan ylä- ja alapuolella ja väritämme loput rivistä valkoisella (taustaväri).
2 - Meillä on jo kaksi vaadittua mustaa kolmiota, joten väritämme loput suorasta valkoiseksi.
2 - On yhä tyhjä.
7 - Voimme lisätä 3 mustaa ruutua ruudukossa jo olevan kahden lisäksi, jättää kaksi tyhjäksi ja värittää loput valkoiseksi.
2 - Ensimmäinen ja toinen vihje ovat 2. Koska meillä on kaksi mustaa kolmiota, voimme värittää tuplamustan ylä- ja alapuolelta yhden ruudun valkoiseksi. Meille jää yksi tyhjä ruutu valkoisen yläpuolelle (merkitty punaisella pisteellä). Voimme värittää sen valkoiseksi, koska on vain yksi ruutu ja vihje vaatii kaksi.
2 - Ensimmäinen vihje on 2. Koska meillä on kaksi mustaa kolmiota, voimme värittää tuplamustan ylä- ja alapuolelta yhden ruudun valkoiseksi.
Taas, katsotaan koko riviä, ylhäältä alas:
7 - Voimme lisätä 6 mustaa kolmiota jo yhden valmiina olevan lisäksi ja täydentää rivin valkoisella, koska meillä on jo vaaditut 7 mustaa kolmiota.
2 - Kahden mustan alapuolella voimme värittää yhden kolmion valkoiseksi. Koska tämän täytyy olla ensimmäinen kahden mustan ketju voimme värittää aivan ensimmäisen ruudn valkoiseksi.
2 - Sama kuin yllä.
2 - Sama kuin yllä.
5 - Voimme täydentää ketjun 5 ja värittää yhden kolmion valkoiseksi näiden viiden alapuolelta.
Nyt voimme ratkaista vasemman sivun, yöhäältä alas:
1 - Väritämme yhden tyhjän ruudun mustaksi.
4 , 7 - Tällä rivillä on kaikki tarvittavat kolmiot, joten väritämme loput kolmiot valkoisiksi.
3 , 1 , 2 - Ensimmäinen 3 ja viimeinen 2 ovat jo ruudukossa, joten voimme rajata ne valkoisilla kolmioilla. Tämä jättää vain yhden kolmion keskellä tyhjäksi. Väritämme sen mustaksi.
2 , 1 , 2 - Väritämme 2 mustan vasemmalla puolella olevan kolmion valkoiseksi.
2 , 2 , 2 - Vihje vaatii 2 mustaa. Voimme ensin lisätä yhden mustan kolmion ja sitten yhden valkoisen 2 mustan vasemmalle puolelle.
Vasemmalta oikealle:
2 - Vaadittu 2 on jo ruudukossa, joten väritämme loput rivistä valkoiseksi.
7 - Voimme lisätä 2 mustaa kolmiota 5 valmiin lisäksi ja värittää loput rivistä valkoiseksi.
2 , 2 ... - Ensimmäinen 2 "ketju" on ruudukossa. Kolmio, jossa oli punainen piste oli tyhjä, mutta koska seuraava vihje on 2, voimme värittää sen valkoiseksi.
2 , 1 ... - Lisäämme yhden valkoisen kolmion mustan alapuolelle.
7 - Lisäämme 4 mustaa kolmiota 3 jo valmiin lisäksi ja väritämme loput rivistä valkoiseksi.

Vihreällä nuolella merkitty rivi on tyhjä, joten väritämme kaikki kolmiot valkoisiksi.
Oikealta ylhäältä vasemmalle alas:
2 , 1 , 2 - On vain yksi kolmio jäljellä. Keskimmäisen vihjeen perusteella väritämme sen mustaksi.
2 , 1 , 2 - Kaikki vihjeet ovat ruudukossa, joten voimme värittää loput suorasta valkoiseksi.
2 , 2 , 2 - Kahden mustan yläpuolella oleva ruutu väritetään valkoiseksi.
3 , 7 , 1 - Voimme nyt täydentää 7 vaaditun mustan jonon ja täydentää ketjun valkoisella kolmiolla.
Ylhäältä alas:
2 , 1 , 2 - Kaikki vihjeet ovat ruudukossa, joten voimme värittää loput suorasta valkoiseksi.
2 , 2 , 2 - Kahden ensimmäisen mustan oikealla puolella olevan ruudun väritämme valkoiseksi. Nyt meille jää kolme tyhjää kolmiota. Keskimmäisen kolmion voimme värittää mustaksi.
2 , 2 - Kaikki vihjeet ovat ruudukossa, joten voimme värittää loput ruudut valkoisiksi.
1 , 7 - Voimme täydentää seitsemän vaaditun mustan jonon ja täydentää ketjun valkoisella kolmiolla.
2 , 2 , 2 - Ruudukossa on enää yksi tyhjä kolmio. Koska vihje on 2, väritämme sen mustaksi.

5 , 2 - Kaikki vihjeet ovat ruudukossa, joten voimme värittää loput suorasta valkoiseksi.
2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 - Täytä jäljellä olevat vihjeet ja taustavärikolmiot.
Ylhäältä alas:

1 , 2 - Väritämme oikeanpuoleisimman tyhjän kolmion valkoiseksi, koska ensimmäinen vihje oikealta on 2. Siksi voimme myös lisätä yhden mustan kolmion ruudukossa jo olevan lisäksi ja yhden valkoisen sen vasemmalle puolelle.

1 , 2 , 1 - Emme tiedä mihin oikeanpuoleisn vihje (1) tulee, mutta tiedämme varmasti, että musta kolmio keskellä kuuluu toiseen vihjeeseen (2). Siksi voimme lisätä yhden mustan kolmion sen oikealla puolelle ja täydentää ketjun valkoisella.
3 , 7 ,1 - Voimme värittää viimeisen tyhjän ruudun mustaksi.

1 , 2 , 1 - Ensimmäinen vihje on 1 (1 ,jonka juuri lisäsimme), joten voimme värittää sen vasemmanpuoleisen ruudun valkoiseksi (merkitty punaisella pisteellä).
2 , 1 - Väritämme alhaalla olevan kolmion mustaksi ja täydennämme ketjun valkoisella.
2 , 1 - Koska meillä on yksi kolmio oikealla, voimme värittää sen vasemmalla puolella olevan ruudun valkoiseksi. Voimme lisätä yhden mustan ruudun keskellä olevaan, jotta saamme vaaditun 2 "ketjun", ja täydentää suoran valkoisella.
2 , 2 , 1 , 1 , 1 - Kaksi ensimmäistä vihjettä ovat jo ruudukossa. Ainoa tapa laittaa kolmois "1" on kuten on merkattu ruudukkoon. Tämä täydentää tehtävän.
Tämä on ratkaisu KITE tehtävään.