טרידלרים - כללים ודוגמאות

טרידלרים הם תשבצים לוגיים המכילים רמזים מספריים מסביב לגריד. פתרונם יוצר תמונה.
הרמזים מקיפים את כל הגריד.
כיוון הרמזים הוא אופקי, אנכי, או אלכסוני.
כל רמז מציין את מספר המשולשים הרציפים של צבע מסויים.
בין משולשים רציפים חייב להיות לפחות משולש אחד ריק.
סדר הרמזים הוא גם הסדר שבו יופיעו המשולשים הרציפים על גבי הגריד.
בין משולשים רציפים שצבעם שונה יכולים, אך לא חייבים, להיות משולשים ריקים.

דוגמה לפתרון

החץ האדום מסמן את כיוון הרמז כמו גם את הכיוון שהרצפים יופיעו על גבי הגריד.
נבצע "ספירה וחפיפה" לרמז 6 - נספור מלמטה מעלה ומלמעלה מטה ונשחיר 5 משולשים. נבצע את אותה פעולה עבור הרמזים (2,3). לרמז 4 כבר יש 4 משולשים על גבי הגריד. אנחנו יכולים למלא את המשולשים הנותרים בצבע רקע. בשורה המסומנת כבר מופיעים משולש 1 ורצף של 2 משולשים. נוסיף משולש ביניהם כדי ליצור רצף של 4 עבור הרמז 4.
המשולש המסומן באדום חייב להיות לבן כדי להפריד את שני הרצפים. עכשיו נוכל להשלים את השורה עבור הרמזים (2,3). נוסיף משולש רביעי שדרוש לרמז 4. כמו כן נשלים את השורה עבור הרמזים (1,2). נותר רק משולש אחד כדי להשלים את הרמזים (1,1) ולסיים את פתרון הפאזל.