Triddlers - Regels en Voorbeelden

Triddlers zijn logische puzzels die met aanwijzingen in de vorm van getallen rondom een raster een afbeelding laten ontstaan.
De aanwijzingen staan rondom het hele raster.
De aanwijzingen staan horizontaal, verticaal of diagonaal.
Elke aanwijzing geeft het aantal aaneengesloten driehokjes van dezelfde kleur aan.
Tussen de verschillende aanwijzingen zit minstens één leeg vakje.
De aanwijzingen staan al in de goede volgorde.
Aanwijzingen met verschillende kleuren kunnen lege vakjes ertussen hebben, maar het hoeft niet.

Een puzzel oplossen

De rode pijl geeft zowel de richting van de aanwijzigen aan, als de richting waarin ze op het raster moeten worden geplaatst.
Als je de overlap van boven naar beneden en beneden naar boven telt, dan kun je 5 driehoekjes van aanwijzing 6 op het raster plaatsen. Hetzelfde kun je voor de aanwijzing 2,3 doen. Aanwijzing 4 heeft al 4 driehoekjes op het raster staan. De rest kan met de achtergrondkleur worden ingevuld. Er staan al een los driehoekje en een stel van 2 in de regel van aanwijzing 4. Kleur het driehoekje ertussenin om er een groep van 4 van te maken.
Het met rood gemarkeerde driehoekje moet wel wit zijn om de twee groepen te splitsen. De rest van de regel van 2,3 kan ook worden ingevuld. Het vierde driehoekje van aanwijzing 4 kan worden ingevuld en de regel met aanwijzing 1,2 kan worden afgemaakt. Er is nu nog maar één leeg driehoekje over om aanwijzing (1,1) in te vullen en de puzzel af te maken.