Triddlers Przewodnik - Rozwiązywanie Obrazków

To jest obrazek, który zamierzamy rozwiązać.

Jeżeli rozwiązujesz po raz pierwszy tego typu łamigłówkę, to zalecamy, abyś najpierw nauczył się rozwiązywać zwykłe obrazki logiczne.
Zaczniemy z wskazówkami 4 and 7 (zaznaczonymi na czerwono).

Nie będziemy wyjaśniać czemu pola na planszy zamalowaliśmy tak, jak na obrazku, ponieważ wyjaśnialiśmy to już w przewodniku po Obrazkach Logicznych.

Zielona strzałka zaznacza kierunek wskazówek oraz kierunek zamalowywania trójkątów.
Najpierw przejrzymy całą górną linię wskazówek, od lewej do prawej strony:
2 - Zostawiamy po jednym pustym trójkącie nad i pod czarnym trójkątem, a resztę lini zamalowujemy na biało (na kolor tła).
2 - Mamy już 2 wymagane czarne pola, więc resztę linii możemy zamalować na biało.
2 - Nadal pozostaje pusta.
7 - Możemy dodać 3 czarne trójkąty pod 2, które są już zamalowane na planszy, zostawiamy 2 pola puste i resztę malujemy na biało.
2 - Pierwsze dwie wskazówki to 2. Skoro mamy 2 czarne trójkąty, to możemy zamalować na biało trójkąt nad i pod blokiem 2 czarnych pól. Został nam jeden pusty trójkąt na górze (zaznaczony czerwoną kropką). Możemy zamalować go na biało, bo w jednym polu nie zmieści się wymagana 2.
2 - Pierwsza wskazówka to 2. Skoro już mamy 2 czarne trójkąty, to pole nad i pod nimi możemy zamalować na biało.
Teraz przejrzymy linię wskazówek po prawej stronie od góry do dołu:
7 - Możemy zamalować 6 czarnych trójkątów poniżej jednego już zamalowanego i wypełnić resztę linii białym kolorem tła uzyskując wymagany blok 7.
2 - Poniżej 2 czarnych trójkątów możemy zamalować jedno pole na biało. Poniewaź ma to być nasz pierwszy blok 2 pól tej linii, to pusty trójkąt na górze planszy możemy zamalować na biało.
2 - Jak wyżej.
2 - Jak wyżej.
5 - Możemy zamalować blok 5 wymaganych pól i zakończyć go jednym polem białym.
Teraz zajmiemy się wskazówkami po lewej, zaczynając od góry:
1 - Jedyne puste pole malujemy na czarno.
4 , 7 - Ta linia zawiera wszystkie wymagane trójkąty, więc pozostały pusty trójkąt malujemy na biało.
3 , 1 , 2 - Pierwsze 3 i ostatnie 2 czarne trójkąty są już naniesione na planszę, więc po ich bokach pola malujemy na biało. Pozostało nam tylko jedno puste pole do wstawienia środkowej wskazówki. Malujemy je na czarno.
2 , 1 , 2 - Zamalowujemy na biało pole na lewo od bloku 2 czarnych trójkątów.
2 , 2 , 2 - Wymagana jest 2. Dodajemy więc jeden czarny trójkąt i jeden biały po lewej stronie otrzymanego bloku 2 czarnych pól.
Od lewej do prawej:
2 - Wymagana 2 jest już zaznaczona, więc resztę linii zamalowujemy na biało.
7 - Możemy dodać 2 czarne trójkąty do 5 już naniesionych pól i zamalować resztę na biało.
2 , 2 ... - Pierwszy blok 2 pól jest już zaznaczony. Trójkąt z czerwoną kropką był pusty, ale sskoro kolejna wskazówka to też 2, to możemy zamalować je na biało.
2 , 1 ... - Dodajemy jeden biały trójkąt pod 1 czarnym polem.
7 - Dodajemy 4 czarne trójkąty do 3 już naniesionych i malujemy resztę linii na biało.

Linia zaznaczona białą strzałką jest pusta, więc wszystkie pola malujemy na biało.
Od prawego do lewego dolnego rogu:
2 , 1 , 2 - Pozostał tylko jeden wolny trójkąt. Zgadnie ze środkową wskazówką zamalowujemy go na czarno.
2 , 1 , 2 - Wszystkie wymagane trójkąty są już zamalowane, więc resztę pól w tej linii możemy zamalować na biało.
2 , 2 , 2 - Zamalowujemy na biało trójkąt nad dwoma czarnymi trójkątami.
3 , 7 , 1 - Możemy zamalować 7 wymaganych pól i zakończyć białym trójkątem.
Od góry do dołu:
2 , 1 , 2 - Wszystkie wymagane trójkąty są już zamalowane, więc resztę pól w tej linii możemy zamalować na biało.
2 , 2 , 2 - Zamalowujemy na biało trójkąt na prawo od 2 czarnych trójkątów. Pozostają nam 3 puste trójkąty. Możemy zamalować na czarno środkowy trójkąt.
2 , 2 - Wszystkie wymagane trójkąty są już zamalowane, więc pozostałe puste trójkąty możemy zamalować na biało.
1 , 7 - Zamalowujemy 7 wymaganych pól i kończymy białym trójkątem.
2 , 2 , 2 - Na planszy zostało tylko jedno wolne pole. Skoro wymagana jest 2, to malujemy je na czarno.

5 , 2 - Wszystkie wymagane trójkąty są już zamalowane, więc resztę pól w tej linii możemy zamalować na biało.
2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 - Wypełnijmy pozostałe wskazówki i trójkąty tła.
Od góry do dołu:

1 , 2 - Zamalowujemy na biało pusty trójkąt z prawej strony, ponieważ wymagana jest 2. Możemy więc dodać jeden czarny trójkąt do trójkąta już zamalowanego na planszy i zamalować jedno pole po lewno od niego na biało.

1 , 2 , 1 - Nie wiemy gdzie wstawić prawą 1, ale wiemy z pewnością, że czarny trójkąt w środku jest częścią drugiej wskazówki (2). Możemy więc dodać jeden czarny trójkąt po jego lewej stronie i zakończyć białym trójkątem.
3 , 7 ,1 - Zamaolowujemy na biało ostatni pusty trójkąt zgodnie z wymaganiami.

1 , 2 , 1 - Pierwsza wskazówka od prawej to 1 (właśnie dodaliśmy 1) więc możemy zamalować na biało trójkąt po lewej stronie (zaznaczony czerwoną kropką).
2 , 1 - Zamalowujemy na czarno pusty trójkąt na dole i resztę linii wypełniamy na biało.
2 , 1 - Skoro mamy jeden trójkąt po prawej, to możemy zamalować pole po jego lewej stronie na biało. Możemy dodać jeden czarny trójkąt do trójkąta na środku linii aby stworzyć blok 2 wymaganych pól i resztę linii zamalować na biało.
2 , 2 , 1 , 1 , 1 - Pierwsze dwie wskazówki są już zamalowane na planszy. Potrójną "1" można umieścić na planszy tylko w taki sposób, jak to zaznaczono czerwonymi kropkami. W ten sposób kończymy nasz obrazek.
Jako rozwiązanie otrzymujemy LATAWIEC.