Príručka Triddlers - Riešenie obrázkov

Toto je obrázok, ktorý budeme riešiť.

Ak takýto typ hlavolamov reišite prvýkrát, odporúčame, aby ste sa naučili najprv riešiť maľovanú krížovku a riešenie triddlerov vyskúšali až potom.
Začneme s legendou 4 a 7 (zakrúžkované červenou).

Čierne trojuholníky sme umiestnili pomocou prekrývajúceho sa počítania. Podrobnejšie vysvetlenie tohto spôsobu nájdete v Príručke Griddlers.

Zelená šípka označuje smer legendy, ako aj smer reťaze farebných trojuholníkov.
Pozrieme sa teraz na celý vrchný riadok, zľava doprava:
2 - Necháme voľný jeden trojuholník nad a jeden pod čiernym trojuholníkom a vyfarbíme zvyšok riadku bielou (farbou pozadia).
2 - Už máme potrebné 2 čierne trojuholníky, takže môžeme vyfarbiť zvyšok riadku bielou.
2 - Je stále prázdny.
7 - Môžeme pridať 3 čierne trojuholníky pod 2, ktoré už v mriežke sú, necháme dva voľné a zvyšok vyfarbíme bielou.
2 - Prvé a druhé číslo legendy sú 2. Keďže máme 2 čierne trojuholníky, môžeme doplniť jeden biely nad a pod dvojicu čiernych. Ostane nám len jeden voľný trojuholník nad bielym (je označený červenou bodkou). Aj tento môžeme vyfarbiť bielou, lebo je len jeden a podľa legendy potrebujeme dva čierne.
2 - Prvé číslo legendy je 2. V mriežke už máme 2 trojuholníky, môžeme teda vyfarbiť trojuholník nad a pod dvojicou čiernych bielou.
Znovu sa pozrime na celý riadok zhora nadol:
7 - Môžeme označiť 6 čiernych trojuholníkov k jednému, ktorý máme a doplniť riadok bielymi, keďže už máme 7 podľa legendy.
2 - Pod dvomi čiernymi trojuholníkmi môžeme vyfarbiť jeden biely. Keďže toto musí byť naša prvá reťaz z dvoch trojuholníkov, môžeme úplne prvý trojuholník vyfarbiť bielou.
2 - Rovnako ako vyššie.
2 - Rovnako ako vyššie.
5 - Môžeme dokončiť "reťaz" z 5 podľa legendy a označiť bielou jeden trojuholník pod 5 čiernymi.
Teraz môžeme riešiť ľavú stranu, zhora nadol:
1 - Vyfarbíme prázdny trojuholník čiernou.
4 , 7 - Tento riadok už má všetky potrebné trojuholníky, takže môžeme vyfarbiť jeden ostávajúci trojuholník bielou.
3 , 1 , 2 - Prvé 3 a posledné 2 čierne trojuholníky sú už v mriežke, takže ich môžeme ohraničiť bielymi. Ostane nám jeden prázdny trojuholník pre stredné číslo legendy. Vyfarbíme ho čiernou.
2 , 1 , 2 - Trojuholník naľavo od 2 čiernych vyplníme bielou.
2 , 2 , 2 - Podľa legendy majú byť trojuholníky dva. Môžeme pridať jeden čierny trojuholník a potom jeden biely trojuholník naľavo od vytvorených 2 čiernych.
Zľava doprava:
2 - Požadované dva čierne už sú v mriežke, takže zvyšok riedku vyfarbíme bielou.
7 - Môžeme pridať 2 čierne trojuholníky k 5, ktoré už sú v mriežke a vyfarbiť zvyšok riadku bielou.
2 , 2 ... - Prvá "reťaz" z dvoch už je v mriežke. Trojuholník s červenou bodkou bol biely, ale keďže ďalšie číslo v legende je 2, môžeme ho vyfarbiť bielou.
2 , 1 ... - Pridáme jeden biely trojuholník pod 1 čierny.
7 - Pridáme 4 čierne trojuholníky k trom, ktoré už máme a zvyšok riadku vyplníme bielou.

Riadok, ktorý je označený zelenou šípkou je prázdny, takže môžeme všetky trojuholníky vyfarbiť bielou.
Sprava hore smerom doľava dole:
2 , 1 , 2 - Ostal len jeden trojuholník. Podľa strednej legendy ho musíme vyfarbiť čiernou.
2 , 1 , 2 - Mriežka je vyplnená podľa legendy, takže môžeme zvyšné trojuholníky riadku vyfarbiť bielou.
2 , 2 , 2 - Trojuholník nad dvoma čiernymi vyfarbíme bielou.
3 , 7 , 1 - Teraz môžeme dokončiť požadovaných 7 čiernych a ukončiť reťaz bielym trojuholníkom.
Zhora nadol:
2 , 1 , 2 - Legenda už je v mriežke, takže môžeme zvyšok riadku vyplniť bielou.
2 , 2 , 2 - Trojuholník vpravo od prvých dvoch čiernych vyfarbíme bielou. Ostali nám tri prázdne trojuholníky. Trojuholník v strede môžeme vyplniť čiernou.
2 , 2 - Legenda je už v mriežke, takže môžeme prázdne trojuholníky vyplniť bielou.
1 , 7 - Môžeme doplniť 7 potrebných čiernych trojuholníkov a reťaz dokončiť bielym.
2 , 2 , 2 - V mriežke ostal len jeden voľný trojuholník. Keďže legenda určuje, že trojuholníky majú byť 2, môžeme ho vyfarbiť čiernou.

5 , 2 - Keďže sme vyplnili mriežku podľa legendy, vyplníme zvyšok riadku bielou.
2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 - Doplňte zvyšok podľa legendy a farbou pozadia.
Zhora nadol:

1 , 2 - Prázdny trojuholník úplne vpravo vyfarbíme bielou, lebo prvá legenda je 2. Môžeme tiež pridať jeden čierny trojuholník k tomu, ktorý už je v mriežke, a jeden biely naľavo od neho.

1 , 2 , 1 - Nemôžeme vedieť, kam dať krajný 1 trojuholník, ale s istotou vieme, že čierny trojuholník v strede patrí k druhej legende (2). Preto môžeme pridať jeden čierny trojuholník naľavo a ukončiť reťaz bielou.
3 , 7 ,1 - Môžeme vyfarbiť jeden prázdny trojuholník čiernou podľa legendy.

1 , 2 , 1 - Prvá položka vpravo podľa legendy je jedna (1, ktorú sme práve pridali), takže môžeme vyfarbiť bielou trojuholník naľavo (označený červenou bodkou).
2 , 1 - Vyfarbíme čiernou jeden trojuholník dole a dokončíme riadok bielou.
2 , 1 - Keďže máme jeden trojuholník vpravo, môžeme vyplniť najbližší ľavý trojuholník bielou. Môžeme teraz pridať čierny trojuholník k tomu, ktorý je v strede, aby sme vytvorili "reťaz" 2 trojuholníkov podľa legendy a dokončiť riadok bielou.
2 , 2 , 1 , 1 , 1 - Prvé dve čísla legendy už v mriežke máme. Jediná možnosť ako doplniť tri "1" je tá, ktorá je znázornená bodkami na obrázku. Tak obrázok dokončíme.
Toto je riešenie obrázku ŠARKANA.